Katarína Poliačiková (SK)

Vo svojej tvorbe sa pohybuje na rozhraní obrazu a textu, pričom využíva rôzne médiá, ako napr. video, inštalácia, fotografia, performance. Vystavuje doma i v zahraničí, poslednú samostatnú výstavu Souvenirs of Fire realizovala v roku 2018 v Prírodovednom múzeu v Lisabone. V roku 2019 vydala knihu pod názvom Skipping School, Learning the Fire of Things, v ktorej prepojila vlastnú vizuálnu tvorbu s autorskými esejami. Katarína Poliačiková je autorkou newslettrového projektu Soft Boiled, ktorý v septembri 2021 vyšiel v knižnej forme.

PERFORMANCE: Katarína Poliačiková a Eva Priečková – Learning Water, Salty Eyes

Performance Learning Water, Salty Eyes (autorky Katarína Poliačiková, Eva Priečková) bola pôvodne realizovaná pre priestor Hotdock galérie v Bratislave. Jej text dáva hlas nespočetným formám a psychológiám vody, cez ktorú sa nevraciame, kľukato či priamočiaro, k nikomu inému než k sebe. Voda v telách, telá vo vode: “je to niekde ďaleko myslíme si – zatiaľ čo naša voda a tá ďaleká sú spojené nádoby. A takto, potichu, v noci, v nás puká ľadovec a zaplavuje naše sny úzkosťou a neodchádza ráno, práve naopak, vracia sa noc čo noc, zatiaľ čo sa – niekde ďaleko – rysuje sieť jemných prasklín. Žiadna voda nám nie je vzdialená viac, ako naše vlastné slzy. Naše telá sú naše vodné hodiny.“