Martin Burlas (SK)

Martin Burlas je slovenský hudobník a skladateľ. Študoval kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1986 založil súbory Maťkovia a Sleepy Motion. Hral tiež  v súboroch súčasnej hudby VENI a VAPORI del CUORE. Jeho záujem o rôzne oblasti súčasnej hudby sa ukazuje naprieč jeho tvorbou. Napísal dve opery, niekoľko symfonických skladieb a mnoho komorných diel. Žije v Bratislave.

Martin Burlas: Man Lost (premiérové počúvanie skladby)

Skladba Man Lost vznikla na podnet výstavy Stratený človek a umelec samotný ho (nie náhodou) komentuje z pozície tretej cudzej osoby: „Zvukový materiál skomponovaný autorom prešiel niekoľkými úpravami zaručujúcimi jeho postupnú degradáciu a materiálnu vetchosť nie nepodobnú súčasnej štruktúre sveta: znelka hrajúca naprázdno do vesmíru, ktorú pravdepodobne už nikto nepočúva, a pod tým kontemplačný komplement prebratý od Charlesa Ivesa, snáď vytvárajúci i poctu tomuto veľkému skladateľovi, pretože celá štruktúra odzrkadľuje princíp ktorý vymyslel Ives vo svojej Unanswered Question. Stratený človek je nešťastím, stratený svet je zaslúženým výsledkom našej činnosti.”