Michal Kindernay (CZ)

Autor videoinštalácií, videoperformancií a interaktívnych aplikácií, využívajúcich senzorické vstupy. Spolupracoval s výtvarníkom a performerom Milanom Langerom a kolektívom Victory Nox. Jeho audiovizuálne inštalácie prepájajú oblasti a nástroje umenia, technológií a vedy. Tvorí videoperformancie a interaktívne inštalácie, intermediálne a dokumentárne projekty, ale aj hudobné a zvukové kompozície. Je spoluzakladateľom umeleckej organizáciám yo-yo, iniciátorom projektu RurArtMapa, členom kolektívu galéria Školská 28 v Prahe. Posobí ako pedagóg v Centre audiovizuálnych štúdií FAMU a na Prague College. Často sa v tvorbe priamo aj nepriamo dotýka ekologických tém a aplikovaním technologických prístupov vo vzťahu k prírode reflektuje rôzne vrstvy komplexnej environmentálnej problematiky.

Phonotropic Blindness (audiovizuálna performance)

Audiovizuální kompozice Michala Kindernaye oživuje vodní element v jeho rozmanitých podobách: od rozmarného bublání minerálních pramenů, přes proudění vody zkrocené v potrubích až po temné dunění hlubin moří a oceánů s ingrediencemi zvuků lodní dopravy, komunikace a průmyslu. Multikanálová zvuková skladba odhaluje křehké vztahy mezi mikro- a makroudálostmi v podzemním vodním a industriálním ambientu. Živá performance evokuje nejen alchymistické pokusy a pohanské rituály, ale také mikroskopická pozorování přírodních procesů a laboratorní rozbory chemického složení látek. Detailní záběry přírodních prvků a abstraktní obrazce vznikající změnami frekvencí zvuku vyvolávají hypnoticky magický zážitek. Obklopující zvuky a jejich vizualizace však zároveň upozorňují na nevšímavost vůči stupňujícímu se zvukovému znečištění vodních ploch.