Michal Matejka (SK)

Gitarista a hudobný pedagóg. Pôsobí v kapelách Ankramu, Škvíry a Spoje, Pražský improvizačný orchester a v improvizačnom triu Kordík/Matejka/Tóth, v ktorých sa venuje možnostiam a rozšíreným technikám hry na elektrickú gitaru, voľnej improvizácii a súčasnej pesničkovej hudbe. Občasne spolupracuje s Mirom Tóthom v jeho projektoch, Danom Matejom a VENI, Cluster ensemble a inými. Okrem spomínaných hrá aj vo swingovom orchestra FatsJazzBand.

Koncert: Michal Matejka – Utópia (sólo) 

Voľne improvizovaná Utópia je o hľadaní a nachádzaní, príp. aj nenachádzaní ideálu sonorických, hudobných aj nehudobných vzťahov, ktoré do seba zapadajú a majú v čase a priestore jasné a čitateľné miesto. Tieto vzťahy sú dané čiastočne kompozíciou, ale aj samotnou schopnosťou improvizátora ich vytvárať priamo v procese voľnej improvizácie.

Koncert Utópia sa koná ako súčasť celoročného projektu ooo_2021 združenia ooo, ktorý z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. Koncert sa koná s podporou Hudobného fondu.