Michal Murin (SK)

Interdisciplinárny umelec pohybujúci sa medzi divadlom, hudbou, výtvarným umení, kde prevažuje performancia, akcia, konceptuálne umenia a umenie zvuku. Na umeleckej scéne je aktívny od roku 1984, kedy začal s malými javiskovými formami, a následne prešiel do teatralizovaných performancií, alternatívneho divadla. Bol členom zoskupenia Labyrint II, z ktorého vzniklo nonverbálne, pohybové, experimentálne divadlo Balvan 1987 – 1992. V roku 1989 inicioval samizdatové vydanie prekladu časti knihy Performance Art od americkej teoretičky performačného umenia RoseLee Goldbergovej. Od konca osemdesiatych rokov realizoval hudobné, konceptuálne a teatralizované performancie. Od deväťdesiatych rokov pôsobí v oblasti výtvarného umenia, zameriava sa na digitálne média. Zároveň je zostavovateľom a spoluautorom štvorzväzkovej monografie Milana Adamčiaka I – IV (2011 – 2016) a spolukurátorom retrospektívnej výstavy Milana Adamčiaka v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (2017).

PERFORMANCE: Peter Kalmus a Michal Murin – Pokus o únik z času

Performance sa po prvýkrát uskutočnila na sympóziu Les Rites de Passage v kláštore v Plasoch. Hodinu trvajúca hra bez evidentných zmien navonok sa rozvíja vo vnútri. Operácia s časom vedie k jeho rozdeleniu a odlišnému vnímaniu dvoma odlišnými hodinami – šachovými a presýpacími. Sypanie evokuje telesné funkcie odmeriavajúce ľudský čas a jeho rozdeľovanie poukazuje na rôzne vrstvy tohto času v časopriestorovom kontinuu. “Čas plynie a toto voyeuristické performance umožňuje jeho pozorovanie v intímnej, ale aj koketnej a vyzývavej póze. Sypajúci piesok by musel rovnomerne padať z výšky 216 kilometrov, aby nakreslil súvislú čiaru.” (MM)