Peter Kalmus (SK)

Vizuálny umelec, performer, herec a aktivista. Už od ranej mladosti v sedemdesiatych rokoch počas normalizácie bol výraznou súčasťou neoficiálnej umeleckej scény. Žil v Košiciach a pestoval blízke vzťahy s miestnou alternatívnou komunitou aj s českým undergroundom a od roku 1973 bol členom Jazzovej sekcie Zväzu hudobníkov ČSR, známej svojimi aktivitami a publikáciami aj vo vizuálnom a konceptuálnom umení. Bol signatárom výzvy Niekoľko viet, v novembri 1989 spoluzakladal Občianske forum v Košiciach. Zorganizoval viacero demonštrácií a protestných kultúrnopolitických akcií. Vo svojej tvorbe často skúma vzťahy života a umenia prostredníctvom vlastnej osoby. Tvorí kresby, grafiky, maľby, objekty, asambláže, inštalácie, akcie, performancie.

PERFORMANCE: Peter Kalmus a Michal Murin – Pokus o únik z času

Performance sa po prvýkrát uskutočnila na sympóziu Les Rites de Passage v kláštore v Plasoch. Hodinu trvajúca hra bez evidentných zmien navonok sa rozvíja vo vnútri. Operácia s časom vedie k jeho rozdeleniu a odlišnému vnímaniu dvoma odlišnými hodinami – šachovými a presýpacími. Sypanie evokuje telesné funkcie odmeriavajúce ľudský čas a jeho rozdeľovanie poukazuje na rôzne vrstvy tohto času v časopriestorovom kontinuu. “Čas plynie a toto voyeuristické performance umožňuje jeho pozorovanie v intímnej, ale aj koketnej a vyzývavej póze. Sypajúci piesok by musel rovnomerne padať z výšky 216 kilometrov, aby nakreslil súvislú čiaru.” (MM)