Rainer O. Neugebauer (DE)

Nemecký emeritný profesor sociálnych vied, skeptický agnostik, anarchistický hedonista, hudobný diletant, na ktorého silne zapôsobilo čítanie Cagových Empty Words v júni 1979 v Bonne. Je jednou z vedúcich postáv a svojim spôsobom umeleckým vedúcim projektu John Cage Organ Project, ktorý v malom nemeckom mestečku Hlaberstadt realizuje organovú skladbu Johna Cagea As Slow As Possible na ploche 639 rokov. Žije a pracuje v Halberstadte.  www.aslsp.org

TALK: “I think what we need in the field of music is a very long performance …”

Thoughts on John Cage and ORGAN²/ASLSP and 639 years in Halberstadt: As slow as possible? Is it music? Must it be music? What is music? Intentionless sounds charged with meaning? Conceptual listening or sensual experience? Regulated anarchy? Always radical, never consistent? Better just to walk than to talk? These are only some of the many open questions. Cage loved them: „That is a very good question. I should not want to spoil it with an answer.“

Prednáška prebehne v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Rainer O. Neugebauer pricestuje na JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka vďaka podpore Goethe Institut Bratislava. Ďakujeme!