Slávo Krekovič (SK)

Hudobník, dramaturg, muzikológ. Vyštudoval sonológiu na Kráľovskom konzervatóriu v Hágu a muzikológiu na UK v Bratislave. Stojí za projektami ako A4 – priestor súčasnej kultúry, časopis 3/4 a festival súčasnej hudby NEXT. Pôsobil ako vedúci Ateliéru multimédií na FaVU VUT v Brne. Vo svojej tvorbe sa venuje elektroakustickej improvizácii, generativite a komplexným systémom, novým hudobným rozhraniam aj interaktívnym inštaláciám. Je umelecký vedúci SWAG Ensemble, člen hudobných projektov Shibuya Motors, Vritti, Voice Over Noise a i. krekovic.info

KONCERT

Náhoda a nepredvídateľnosť, analóg a digitál, matematika aj emocionalita, generatívne melódie a nestabilné polyrytmy – to všetko má svoje miesto v algoritmickej improvizácii s komplexným nástrojom, ktorý tvorí modulárny syntetizátor a vlastný softvér vytvorený v jazyku SuperCollider. Počas koncertu sa hudobníkove gestá na dotykových senzoroch prelínajú s prístupom tzv. “live codingu”, teda programovaním a ovplyvňovaním hudobných procesov v reálnom čase. V piatok večer na JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka.