Ürenä Üzā (SK)

Pravdepodobne dvaja členovia zoskupenia Ürenä Üzā sa za dodnes rozdielne interpretovaných okolností stretli v klavírnom výťahu cestou na 12. poschodie hotelu Monochord ukrytého na svahoch Malých Karpát neďaleko obce Nižné Sláky v zime r.2019. Exotermickou chemickou reakciou vzniklo duo, z ktorého sa ako vedľajší odpadový produkt vyzrážala hudba, ktorá sa zachytila na dne skúmavky a po prefiltrovaní sa zmiešala s vodou na Vodárenskej. Zlúčenina nezaťažuje životné prostredie a je PH neutrálna.

Nanofónia

Nanofónia je polyvlnenie, ktoré sa šíri všetkými smermi a  napĺňa štruktúru ovzdušia. Ürenä Üzā sa vyplaví do prostredia ktoré nestvorila, nevlastní, neobsadzuje, nemení, nepomenúva, nehodnotí, ani nezaťažuje. Je na vás, či ju tam vôbec budete počuť. Možno sa to celé celému iba zdá.