foto: Dirk Skiba

Zuzana Husárová (SK)

Poetka, teoretička a pedagogička. Zaoberá sa experimentálnou, zvukovou a elektronickou poéziou. Pôsobí na PdF UK, na FF MU v Brne a je zodpovednou redaktorkou v časopise Glosolália. Jej v ostatnom čase najznámejším projektom je Liza Gennart, neurónová sieť, ktorá píše poéziu (s Ľubomírom Panákom). Vytvorila aj zvukovú performanciu Energia: spánok a poetické písanie Hypomnemata. Je autorkou kníh liminal a lucent (s umelkyňou A. R. Filip), amoeba (s poetkou Olgou Pek) a nemecko-slovenskej zbierky Hyper (Hochroth Leipzig, 2021). zuz.husarova.net

TALK: Korene E-lit

*Korene #elektronickáliteratúra siahajú do 1950´s UK. Hoci sa pre väčšinu rozptyľujú pod zemou (underground stations of fictionality), podkýnate sa o ne častejšie než si myslíte (hop on). #rizomatická štruktúra, #generatívnosť využívania syntaxe, mediálna imerzia, klik & rozpohybuješ znaky. Stretneme sa pod stromom (stream of thoughts), lebo jeho papier e-lit nepotrebuje. A dáme to ohne Strom (z nemčiny „bez prúdu”), lebo ako #sideeffect premeníme FOMO na JOMO s tabuľkou pod pažou.