Tím

Fero Király

umelecký riaditeľ


Ivan Šiller

umelecký riaditeľ


Zuzana Bodnárová

členka dramaturgickej rady


Svätopluk Mikyta

člen dramaturgickej rady


Slavomír Šmálik

Vedúci techniky


Matej Lacko

grafický dizajn


Juraj Beráts

administrácia projektu