Tím

Fero Király

umelecký riaditeľ


Ivan Šiller

umelecký riaditeľ


Zuzana Bodnárová

členka dramaturgickej rady


Svätopluk Mikyta

člen dramaturgickej rady


Matej Lacko

grafický dizajn


Juraj Beráts

administrácia projektu