(SK) Matej Sloboda

Mladý slovenský skladateľ a dirigent o zvukovej performance pripravenej pre úvod JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka hovorí: „V tvorbe ma už niekoľko rokov úplne pohlcuje bazálna podstata zvuku. Zistil som, že nepotrebujem kontrast, nepotrebujem drámu a dokonca nepotrebujem ani tóny. Stačí mi jeden zvuk, súzvuk, mnohozvuk, buď zaujímavo ladený, alebo zaujímavo zafarbený, alebo iným spôsobom krásny. Na tento zvuk sa dokážem úplne upnúť a počúvať ho dlho, tešiť sa z neho. Nepotrebujem ho brúsiť a opracovávať. Baví ma tak, ako som ho našiel. Páči sa mi, a teraz si azda budem protirečiť, aj pomalá evolúcia zvuku. Od zvuku k zvuku. Od jedného elementu k druhému elementu. Páči sa mi jeho zvetrávanie, ale aj jeho plnenie. Páči sa mi jedna stojatá línia a páči sa mi aj po čase zistiť, že tých stojatých línií je tam niekoľko. Páčia sa mi vlnky, ktoré zvuky tvoria. Konkordantné rezonujúce, niekedy sladké, niekedy zubaté, ale vo svojej podstate pokojné, ale aj diskordantné, mäkké, vnútorne však pulzujúce, nepokojné, rezonujúce. Hlahol je to iný. Čumieť do ohňa, sledovať vodopád, trblietanie svetla tancujúcich listov. Tancujúcich ako na zemi ukotvené nafukovacie figuríny. Mikroskopicky aktívny svet. Makroskopicky statický. Zdanlivo. Baví ma počúvať čas.“

Matej Sloboda je slovenský skladateľ a dirigent. Študoval kompozíciu v Bratislave, Grazi a Viedni. Aktuálne je doktorandom na JAMU v Brne, v uplynulom roku pôsobil aj na Universität der Künste Berlin. Stojí za výnimočným projektom EnsembleSpectrum a je jednou tretinou kolektívu experimentálnej hudby Critical Band. // www.ensemblespectrum.sk

Matej Sloboda: Struny, vzduchy, kmity a jazýčky. 2022. Site-specific zvuková performance pre JAMA 76. Trvanie: cca 50 min.

idúc –> kĺzaním –> krokom –> skočmo –> stále –> okolo –> drnčiač –> relatívne ticho –> relatívne dlho