\Autor

Tomáš Boroš (SK)

Vyštudoval skladbu a hru na klavíri na VŠMU. Jeho hudobné diela sú súčasťou profilových CD albumov slovenských interpretov, napríklad VENI ENSEMBLE, Eleny Letňanovej, Milana Paľu, Evy Šuškovej a Ivana Šillera. Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor. Venuje sa aj pedagogike v hudbe, v rokoch 2012 – 2015 bol vedúcim Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK. Pre JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka napísal skladbu pre detský klavír Piece for Toy Piano, ktorú v piatok večer premiérovo odohrá v Parteri BSC Ivan Šiller.