My default image
Performers

(SK) Winfried Ritsch (AT)
(SK) Robotický klavír zo série Rhea, zvuková doska so spätnou väzbou, mikrofón a počítač, tvoria zvukový a priestorový objekt, ktorý je základom pre skladbu Winfrieda Ritscha Mono Metal PianoSpace. Tá bola na JAMA 76 v Dome kultúry Banská Belá uvedená...
Čítaj viac >>>

Magda Stanová (SK/CZ)
Nie je problém vytvoriť niečo, čo bude vyzerať ako umenie; stačí napodobniť už existujúci žáner a štýl. Problematické je vytvoriť niečo, čo v ľuďoch spustí umelecký zážitok. Zážitky vyvolané umením majú so zážitkami vyvolanými kúzelníckymi trikmi, klebetami, objavmi a vtipmi...
Čítaj viac >>>

(SK) Milan Guštar (CZ)
Medzi oblasťami záujmu charakteristickými pre tvorbu skladateľa Milana Guštara je dlhodobo prenášanie matematických princípov do zvukového umenia. Táto téma je prítomná aj v cykle Flex, ktorý Guštar kontinuálne vytvára od roku 1999. Nateraz chronologicky poslednou zo skladieb (nie však poslednou...
Čítaj viac >>>

(SK) Jakub Kopec (SK/CZ)
(SK) Architekt Jakub Kopec vystúpil na JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka s prednáškou v téme neplánovaných osídlení, ktorá bola úvodom k problematike sídel vznikajúcich na základe sebaplánovania a samoorganizácie. Na tento jav Kopec nazerá v kontexte globálnych fenoménov urbanizácie...
Čítaj viac >>>

(SK) Matej Sloboda (SK)
Mladý slovenský skladateľ a dirigent o zvukovej performance pripravenej pre úvod JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka hovorí: „V tvorbe ma už niekoľko rokov úplne pohlcuje bazálna podstata zvuku. Zistil som, že nepotrebujem kontrast, nepotrebujem drámu a dokonca nepotrebujem ani...
Čítaj viac >>>

(SK) Vladimír Kováč (SK)
(SK) Život je neuveriteľne silný fenomén, a hoci ten náš sa začal iba jedinou bunkou, predstavuje interakciu minulosti a súčasnosti, cieľom ktorej je úspešná budúcnosť. Minulosťou sú naše gény, súčasnosťou životné prostredie. Čo je ale úspešná budúcnosť? O tom, že...
Čítaj viac >>>

(SK) Petra Fornayová (SK)
Choreografka, tanečníčka a režisérka Petra Fornayová je okrem iného aj vášnivou hráčkou tenisu. Vo svojej tvorbe často pracuje s témou športu alebo motívmi so športom súvisiacimi – počínajúc futbalovou metaforou v názve jej posledného predstavenia Zelená je tráva (ktoré v...
Čítaj viac >>>

(SK) Fero Király (SK)
(SK) Fero Király sa na JAMA – 76. ročníku Milana Adamčiaka vracia k dvom motívom, ktoré sa v jeho tvorbe objavujú opakovane: práca s existujúcimi, dá sa povedať aj  „nájdenými“ prostrediami, ktoré umelecky spracúva (o.i. v projekte Zvukové topografie s...
Čítaj viac >>>

(SK) Viktor Fuček (SK)
Architekt, výtvarník a performer Viktor Fuček sa po vlaňajšom ponore do tajchu Malá vodárenská opäť vracia na JAMA, tentokrát do prostredia, ktoré je blízke jeho primárnemu záujmu – mestského verejného priestoru. V duchu Posthumánneho urbanizmu Debry Benity Shaw preskúmava tzv....
Čítaj viac >>>

(SK) Svätopluk Mikyta (SK)
(SK) Som často v lese, klipkám očami a počúvam praskanie. Bývajú v tom aj prelety múch. Niekedy sa mi točí hlava a nastáva nekonečné vlnenie. Raz horizontálne inokedy vertikálne. Pre-rušenie obrazu krajiny je opakujúci sa jav, ktorý s obľubou pozorujem. Výnimkou je zbieranie húb....
Čítaj viac >>>

(SK) Tomáš Prištiak / Fero Király / Eva Vozárová (SK)
(SK) Potulovať sa len tak. Roztopiť sa v území. Rozkmitať telo, telom krajinu. Odistiť intuíciu. Neviesť, nechať sa viezť. Potulovanie, ponevieranie, motanie sa, nezámerné putovanie – rôzne slová označujúce jedny z najvzácnejších chvíľ. Kedy si toto môžeme dovoliť? Mať kapitál...
Čítaj viac >>>

(SK) Samuel Chovanec (SK)
(SK) Dielo Samuela Chovanca je v priestore Start Up Galérie Jozefa Kollára inštalované od augusta 2022. Okrem toho, že je prístupné verejnosti kedykoľvek počas otváracích hodín galérie, raz týždenne sa mení na virtuálnu performance zvieracieho aktéra – leňochoda, ktorý sa...
Čítaj viac >>>

(SK) Eva Vozárová / Fero Király (SK)
(SK) Každé ráno, keď ráno vstanem, ako prvé sa oblečiem. Vôbec pri tom nevadí, že sa mi včera, keď som zaspával, nepodarilo úplne vyzliecť. Nič zvláštne, aj tak hodím na seba druhú kožu, ktorá môže pokojne preniknúť až do hláv...
Čítaj viac >>>

(SK) Otvorený ateliér maľby (SK)
(SK) Projekt skupinovej výstavy má ambíciu prezentovať aktuálny tvorivý  potenciál vybraných študentov a absolventov Otvoreného ateliéru maľby z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Spoločný  prienik tvorby zúčastnených autorov je v rovine  slobodnej reflexie priestoru  a krajiny. Každý...
Čítaj viac >>>

(SK) Lukáš Hazuka (CZ/SK)
(SK) Výtvarník Lukáš Hazuka realizoval v lete 2022 na lúke nad Kultúrno-turistickým centrom Hájovňa zvukovú skulptúru a zároveň land artovú intervenciu, ktorá je vo svojej podstate verziou aeolskej harfy. Je umiestnená pri solitérnej borovici s výhľadom na Banskú Štiavnicu. Na...
Čítaj viac >>>
Programme

Sobota 08. 10.

17.00 - 18.30PROLOGUE
(Podhorie cultural center)

Das Leben eines Menschen – story of Milan Adamčiak</a
OFF PROGRAM for local community

Arnold Kojnok – Musicolog and creator (2008) (movie)

+ talk with musician and one of the organizers JAMA Fero Király

 

Piatok 14. 10.

18.30 - 21.30CHAPTER 1
(Parter BSC)

JAMA 76 opening.

More info at the venue.

Sobota 15. 10.

9.00 - 20.30CHAPTER 2

More info at the venue.

Nedeľa 16. 10.

10.00 - 11.00CHAPTER 3
(Parter BSC)

More info at the venue.

12.00 - 13.30EPILOGUE
(Jozef Kollár Galery)

Eglė Budvytytė – Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars

OFF PROGRAM in cooperation with Jozefa Kollár Gallery

Commented tour with curator Lýdia Pribišová.

Partners

Partners

Media partners