Popiska 2019

Nechceme, aby odkaz Milana Adamčiaka prežíval iba v monografiách a galériách. Jeho rukopis vznikal na periférii – umeleckej a ostatné roky aj geografickej a spoločenskej. Tunajšie okolie ho formovalo, tu ho možno najlepšie pochopiť, čerpať z neho a nadviazať naň. JAMA si pripomenula nedožité 73. narodeniny Milana Adamčiaka na miestach, na ktorých bol posledné roky najviac doma, a obsahom nadviazal na odkaz Adamčiakovej tvorby.