Osobné údaje

Kto prevádzkuje túto webstránku?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je občianske združenie ooo so sídlom na Vyšehradskej 14, 851 06 v Bratislave, IČO: 53073118 (ďalej len “ooo“).  

Čo je obsahom tejto informácie o spracúvaní osobných údajov?

V týchto informáciách o spracúvaní osobných  údajov a používaní súborov cookie uvádzame spôsob zhromažďovania a spracúvania údajov v súvislosti s návštevou alebo užívaním týchto webstránok a iných našich aktivít.

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Sme občianske združenie ooo. Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov je Eva Vozárová – eva@zdruzenie.ooo.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

V prípade, ak navštívite našu webstránku, do vášho počítača môžeme umiestniť informácie, ktoré nám umožňujú rozpoznať váš počítač. Tieto informácie sú bežne známe ako „cookie“. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktoré ukladáme vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítača, ak s tým vyjadríte svoj súhlas. Súbory cookie umožňujú zhromažďovanie určitých informácií týkajúcich sa vášho počítača a pomáhajú nám tiež zhromažďovať štatistické a analytické informácie o používaní tejto stránky a správaní používateľa. Prostredníctvom našej webstránky zhromažďujeme informácie o navštívení, prehliadaní a návštevnosti webstránky, tieto informácie sú však anonymizované a preto nedochádza k spracúvaniu žiadnych osobných údajov. Ukladá sa iba jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby používateľa pri ďalšej návšteve tejto webovej stránky.

Čo môžete robiť, ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie?

Každý používateľ prezeraním tejto webstránky súhlasí s používaním súborov cookie a ich ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve tejto webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním tejto webovej stránky. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, túto webovú stránku odporúčame nenavštevovať alebo súbory cookie vymazať a zablokovať. Ak zablokujete používanie súborov cookie, túto stránku budete môcť naďalej navštíviť, niektoré funkcie však nemusia fungovať správne. Súbory cookie, ktoré sa na webstránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie cookie. Máte právo zakázať používanie súborov cookie využitím nastavenia v prehliadači, ktoré vám umožňuje odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookie, prípadne byť upozornený/á v prípade, keď sa majú súbory cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu používania súborov cookie nájdete v nastaveniach či v sekcii zameranej na pomoc používateľom v každom prehliadači. V prípade, ak používate viaceré zariadenia (počítač, smartphone, tablet), odporúčame vám prispôsobiť používanie súborov cookie v každom z prehliadačov. 

S kým osobné údaje zdieľame?

  • Analytické  cookies: Gogle Analytics, USA (anonymizované dáta, pri ktorých nedochádza k spracúvaniu žiadnych osobných údajov)
  • Informácie, ktoré s nami zdieľate pri prihlasovaní na odber nášho newslettera: Sendinblue, Francúzsko, EU

Za akým účelom zhromažďujeme vaše údaje?

V súvislosti s vašou návštevou alebo používaním webstránky spracúvame vaše údaje najmä na nasledovné účely: zabezpečenie základnej funkcionality webstránky, sledovanie návštevnosti webstránky a štatistické účely.

Obsah tejto webstránky slúži na informačné účely a ooo nezhromažďuje ani nespracúva v súvislosti s jej používaním žiadne osobné údaje, ktoré by priamo či nepriamo identifikovali požívateľa, a to automaticky ani iným spôsobom.

Vaše možnosti kontroly a vaše práva

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať bezplatne a kedykoľvek a to nasledovnými zaslaním e-mailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na e-mailovú adresu eva@zdruzenie.ooo.

Pokiaľ na spracúvanie vašich osobných údajov neexistuje právny základ, začneme ihneď s procesom vymazania (zabudnutia) vašich osobných údajov, doba spracovania tejto požiadavky je tak rýchla, ako to dovoľujú technické podmienky.

Súhlas s odosielaním newslettera na váš e-mail môžete kedykoľvek upraviť alebo zrušiť priamo v doručenom eimaili – “Odhlásenie sa z newslettra”

Zaručujeme Vám všetky práva vyplývajúce z platnej legislatívy.

Aké typy súborov cookie používame?

  1. Základné/nevyhnutné súbory cookie – ide o súbory cookie nevyhnutné pre prevádzku webstránky a pre poskytovanie našich služieb a neobsahujú informácie, ktoré by mohli návštevníkov priamo identifikovať. Zabezpečujú tiež napríklad funkčnosť zmeny z http na https a tým aj dodržiavanie zvýšených bezpečnostných požiadaviek na prenos údajov a takéto súbory cookie tiež ukladajú vaše rozhodnutie, pokiaľ ide o používanie súborov cookie na webstránke. V prípade, ak tieto súbory cookie nepovolíte, nemôžeme vám zaručiť používanie obsahu webstránky.
  2. Analytické/prevádzkové súbory cookie – zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom návštevníci webstránku používajú, umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci pohybujú na webstránke pri jej používaní. Takýmto spôsobom zlepšujeme fungovanie nášho webu, napríklad zabezpečením toho, že používatelia ľahko nájdu to, čo hľadajú. Nezhromažďujeme informácie, ktoré by mohli návštevníkov priamo identifikovať. Údaje sú súhrnné a anonymné.
  3. Súbory cookie tretích strán – tretie strany (napríklad služby analýzy webových návštev) môžu tiež používať súbory cookie, nad ukladaním ktorých nemáme žiadnu kontrolu. Tieto súbory cookie sú pravdepodobne analytické/výkonné alebo cielené súbory cookie. Môže ísť o prípad, keď prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. od Google Analytics). To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Pre viac informácií o používaní týchto súborov cookie navštívte webové stránky príslušných tretích strán. V prípade, ak ste sa rozhodli, že vo všeobecnosti nebudete súhlasiť s používaním súborov cookie (ktorých používanie vyžaduje váš súhlas, viď nižšie), alebo odvoláte súhlas, ktorý ste predtým poskytli, budú vám sprístupnené len tie funkcie webstránky, pri ktorých môžeme zaručiť ich používanie bez týchto súborov cookie. Tie časti webstránky, ktoré potenciálne ponúkajú technickú možnosť integrovať obsah tretích strán, a na tento účel nastaviť/používať súbory cookie tretích strán, vám v tomto prípade nebudú sprístupnené. Ak napriek tomu chcete používať príslušný obsah webstránky, je to možné len vtedy, ak poskytnete svoj súhlas s používaním takýchto súborov cookie, a to prostredníctvom odkazu, ktorý je umiestnený na webstránke v príslušnej sekcii. 

Ako môžeme ešte nakladať s vašimi údajmi?

V odôvodnených prípadoch môžeme údaje získané prostredníctvom webstránky sprístupniť tretím stranám, a to najmä poskytovateľom analytických a štatistických služieb. 

Za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti môžeme údaje poskytnúť orgánom verejnej moci, najmä súdom a iným orgánom činným v trestnom konaní, ako aj iným orgánom verejnej správy.

Po akú dlhú dobu budeme ukladať vaše údaje?

Doba uchovávania údajov v súvislosti s používaním webstránky sa líši v závislosti od príslušného typu používaných súborov cookie. Údaje v súvislosti s používaním súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku webstránky sa uchovávajú len po dobu trvania návštevy/používania webstránky. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s používaním súborov cookie, ktoré sa využívajú na analytické a štatistické účely, uchovávané na odôvodnene krátke obdobie, najviac po dobu šiestich mesiacov od vašej poslednej návštevy webstránky. 

O čom inom by ste mali vedieť?

V prípade, ak webstránka obsahuje odkazy na webové stránky našich partnerov a spriaznených spoločností, vezmite, prosím, na vedomie, že tieto webové stránky sú oddelené od našej webstránky a majú vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, vyhlásenia o ochrane osobných údajov, o používaní súborov cookie alebo iné podobné oznámenia. ooo spôsobom nezodpovedá za obsah týchto webstránok ani za uplatňovanie či absenciu uplatňovania pravidiel osobných údajov týkajúce sa ich použitia. Odporúčame vám pred používaním týchto webstránok oboznámiť sa s pravidlami, ktoré sa k nim vzťahujú.

Zmena informácie o ochrane osobných údajov

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Takáto zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez vášho výslovného súhlasu nedotkne vašich práv, ktoré vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.