Popiska 2020

Druhé – pôvodne neplánované – vydanie JAMA sa konalo na vrchole covidovej sezóny na jeseň 2020. V dôsledku protipandemckých opatrení sa uskutočnilo iba online. Site-specific program sa streamoval z Parteru BSC, Banskej Štiavnice a priľahlých lesov a lúk za prítomnosti umelcov, no bez účasti publika.