Jakub Kopec (SK/CZ)

Architekt Jakub Kopec vystúpil na JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka s prednáškou v téme neplánovaných osídlení, ktorá bola úvodom k problematike sídel vznikajúcich na základe sebaplánovania a samoorganizácie. Na tento jav Kopec nazerá v kontexte globálnych fenoménov urbanizácie a migrácie. Venoval sa rôznym podnetom a argumentom obhajujúcim prijatie inakosti a potrebu neustálej transgresie ustanovených pravidiel a noriem.

 ~

Foto: Lukáš Rohárik

Na JAMA 76 Jakub Kopec realizoval aj inštaláciu inšpirovanú Adamčiakovou konšteláciou V mene zákona sa rozíďte!. Na krátky čas dal do pohybu rárohy v záhrade domu Pala Dulaja v Banskej Belej. Obyvatelia dediny k nemu zvážali kovový odpad, ktorý on postupne presúval do zberného dvora. Teraz Palo zvádza boj s vlastným odchádzaním z tohto sveta. Nepermanentná intervencia vznikla pre JAMA 76 a po skončení podujatia bude postupe zanikať tak rýchlo, ako Palovi priatelia a rodina dokážu likvidovať odpad, ktorý po ich susedovi na dvore ostal.

Jakub Kopec je architekt. Prevádzkuje subverzívnu architektonickú prax n-1. Venuje sa editorskej činnosti a kurátorovaniu rôznych výstavných, prednáškových a vzdelávacích projektov. Je členom redakčnej rady časopisu ERA21 a spolku 4AM / Fórum pre architektúru a médiá. Pôsobil ako vedúci Ateliéru urbánnych stratégií na KAT VŠVU. Od roku 2022 je šéfredaktorom časopisu ARCH. Je (spolu)autorom mnohých dočasných inštalácií aj „trvalých“ stavieb. Za projekty Nového parku v Leopoldove a Neformálnych mo(nu)mentov v Petržalke obdržal ocenenie CE ZA AR 2019 a 2021 v kategórii Exteriér.

Jakub Kopec: Stupne voľnosti. Prednáška. Trvanie: cca 30 min. 

migrácia –> neplánované –> sociálna logika –> komplexné systémy –> vznikavosť

 

Jakub Kopec: ​​Homáž Palovi Dulajovi. 2022. Site-specific intervencia. Majetok autora.

inštalácia –> konštelácia –> Adamčiak –> Dulaj –> odchádzanie

Foto: Lukáš Rohárik