\Performance

Tomáš Prištiak / Fero Király / Eva Vozárová (SK)

Potulovať sa len tak. Roztopiť sa v území. Rozkmitať telo, telom krajinu.

Odistiť intuíciu. Neviesť, nechať sa viezť. Potulovanie, ponevieranie, motanie sa, nezámerné putovanie – rôzne slová označujúce jedny z najvzácnejších chvíľ. Kedy si toto môžeme dovoliť? Mať kapitál na to nikam sa neponáhľať, neriešiť agendu, zladiť vonkajšok s vnútrom. Bez výčitiek z toho, čo sme zmeškali, nespravili, nevybavili, nevykorešpondovali, nezažili. Ako keby žitie malo svoj to do list, ktorý treba bod po bode vyriešiť?

 Ak tu nie som, som tu je cykloperformance v okrese Banská Štiavnica. Odohráva sa v geografickom a myšlienkovom kontexte lokálneho pôsobenia umelca Milana Adamčiaka, ktorý v okolí Banskej Štiavnice prežil posledné roky života. V parafráze na Adamčiakove Sizyfovské roboty rozvíja myšlienku zbytočnej práce a stavia ju do kontextu slobody tela v športovom snažení.

Performer bicykluje.
Zastavuje alebo nezastavuje sa, cirkuluje mestom a jeho extravilánom.
Nikam nejde, no niekam ide.
Neponáhľa sa, no potrebuje udržať rýchlosť.
O nič sa nesnaží, no neustáva v tomto snažení.
Stretá náhodných okoloidúcich a účastníkov podujatia JAMA, ktoré sa v Banskej Štiavnici koná paralelne. Je aj nie je jeho súčasťou.
Existuje v stave permanentného prichádzania aj odchádzania. Štruktúrovaný a starostlivo naplánovaný svet organizovaného kultúrneho podujatia sa pre jedného /ne/účastníka v jeden deň mení na systém bez povinností a hierarchie.
Jeho povinnosťou je nebyť prítomný, svojou aktivitou sprítomňuje nepovinný spôsob bytia.

„It’s interesting that we think that sheer survival […] is more ‘real’ than some kind of quality of existing (such as being happy).“ 

– Timothy Morton

Tomáš Prištiak skúma vo svojej tvorbe zvuk a jeho rozhrania ako predmety individuálnej ľudskej skúsenosti. Študoval dokumentárny film u D. Hanáka, neskôr sa začal venovať hudbe (Tante Elze, Weltschmerzen, Pain Palace). V roku 2021 vydal svoj debut dog-rose. V súčasnosti sa venuje počúvaniu, kráčaniu a pozorovaniu terénu, zároveň dokončuje doktorandúru na VŠVU v Ateliéri priestorových komunikácií na Katedre intermédií.

Fero Király je hudobník a intermediálny umelec. Zaoberá sa umeleckými projektami s presahom do performance, soundartu a zvukových inštalácií, interpretáciami súčasnej hudby, vývojom vlastných audiovizuálnych nástrojov a  edukačnými projektmi v oblasti hudby a kreatívneho programovania. Je súčasťou umeleckých združení ooo a Cluster ensemble a spoluzakladateľom JAMA. // www.ferokiraly.com

Eva Vozárová je dramaturgička, performerka a kultúrna manažérka. Spoluzakladala a dodnes realizuje podujatie JAMA, je spoluzakladateľka a jedna polovica umeleckého združenia ooo. // www.zdruzenie.ooo

Tomáš Prištiak, Fero Király, Eva Vozárová: Ak tu nie som, som tu. Performance. 2022. Trvanie: cca 4,5 hodiny. 

potulka -> zbytočnosť ->  cyklo ->  stopa -> 76

Foto: Marek Jančúch