My default image

A nič nebude počuť. Aftermovie Tomáša Prištiaka.

Druhé – pôvodne neplánované – vydanie JAMA sa konalo na vrchole covidovej sezóny na jeseň 2020. V dôsledku protipandemckých opatrení sa uskutočnilo iba online. Site-specific program sa streamoval z Parteru BSC, Banskej Štiavnice a priľahlých lesov a lúk za prítomnosti umelcov, no bez účasti publika.

Účinkujúci

foto: NO IDEAS BUT IN THINGS – Alvin Lucier Film

Alvin Lucier (USA)
Autor

Americký skladateľ experimentálnej hudby a autor zvukových inštalácií. Je považovaný za priekopníka v mnohých oblastiach zvukovej tvorby. Experimentoval napr. s využitím mozgových vĺn pri živých vystúpeniach, echolokáciou alebo interferenciami. V osemdesiatych rokoch začal písať skladby pre sólové nástroje, komorné súbory a orchester. Viaceré Lucierove diela sú dnes považované za “klasiku“ súčasnej hudby. Jednou z týchto klasík je I am Sitting In A Room z roku 1970, zvuková inštalácia, ktorá je založená na využití akustických vlastností priestoru na hudobné účely. Záznam jedného z uvedení má v zbierke MoMA. Na JAMA bude v kultúrnom dome v Banskej Belej uvedená v slovenskej premiére.

Hauke Harder (DE)
Spíker Autor

Nemecký skladateľ a experimentálny fyzik. Vyštudoval fyziku na univerzite v Kieli a do roku 2000 sa venoval výskumu molekulárnej fyziky. Skladbe sa začal venovať popri vede koncom 80. rokov. Hlavná časť jeho práce je venovaná skúmaniu intervalov v intonácii. Je autorom zvukových inštalácí a environmentov. Jeho tvorba je charakteristická extrémnym minimalizmom a nadväzuje na tvorbu amerických skladateľov Mortona Feldmana a Alvina Luciera. Od 90. rokov spolupracoval s Lucierom ako asistent. Na JAMA vystúpi ako spíker s prednáškou o tvorbe minimalistických zvukových inštalácií a bude súčasťou premiérového uvedenia performancie Alvina Luciera I Am Sitting In A Room (1970).

foto: Berta Holoubková

Daniel Grúň (SK)
Spíker

Daniel Grúň je historik umenia, kurátor a básnik. Podieľal sa na realizácii medzinárodnej retrospektívy Júliusa Kollera One Man Anti Show vo viedenskom mumok-u. Venuje sa umeniu po roku 1945 v strednej a východnej Európe, archívom umelcov a súčasnému umeniu. Prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, vedie výskum na Ústave dejín umenia SAV a riadi občianske združenie The Július Koller Society. Predmetom jeho príspevku na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka bude práve dokončená kniha AMA. Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller a amatérski výtvarníci. Hovoriť bude aj o spoločných akciách s Kollerom a ďalšími účastníkmi.

Martin Piaček (SK)
Spíker Autor

Martin Piaček je sochár a záhradník, pôsobí na VŠVU Bratislava ako vedúci Ateliéru vvv na Katedre intermédií. Okrem vlastnej výtvarnej tvorby v oblasti sochy a videa sa venuje aj organizácii výstav, sympózií a medzinárodných projektov. Je spoluzakladajúcim členom občianskeho združenia Verejný podstavec, platformy KUBA a výstavného formátu DiStO. Od roku 2017 sa venuje aj ovocnému sadu v Rajke, kde žije (@figy_rajka). Na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka vystúpi s prednáškou “Perpetuálna zvodnosť Juhu”. Odkiaľ k nám prišli prvé teplomilné rastliny a ako sa pestovali? Kde je hranica rozlišovania „pôvodnosti“ jednotlivých druhov? Aký význam a symboliku malo v minulosti južné ovocie? Má nejakú ešte aj dnes? Martin Piaček prinesie subjektívny exkurz do problematiky podložený nevedeckou asociatívnosťou.

Lucia G. Stach (SK)
Spíker

Vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. Vyštudovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Absolvovala viacero študijných a rezidenčných pobytov: na Karlovej univerzite v Prahe, Sommerakademie v Salzburgu a v Museumsquartier vo Viedni. Ako kurátorka pracovala v Galérii Jána Koniarka v Trnave, v súčasnosti pôsobí v SNG. V roku 2017 pripravila spolu s Michalom Murinom samostatnú výstavu Milana Adamčiaka, jej sprievodný program, katalóg a album partitúr. V máji 2017 bola kurátorkou výstavy Jany Želibskej Swan Song Now v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na 57. Bienále v Benátkach. Pôsobí aj ako redaktorka a nezávislá kurátorka, desiatky výstav pripravila napr. pre tranzit.sk alebo Kunsthalle Bratislava. NA JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka bude viesť diskusiu, ktorá bude súčasťou sobotného Sympózia o intermediálnom umení.

foto: Branislav Grebečí

Ivan Šiller (SK)
Interpret

Klavirista a pedagóg, interpret súčasnej hudby. Vyštudoval hru na klavíri. Pred vyše desiatimi rokmi založil súbor Cluster ensemble, je členom aj ďalších zoskupení, napríklad Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Angažuje sa v hudobnom vzdelávaní – niekoľko rokov pôsobil ako pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave a spoluvytvára alternatívne vzdelávacie projekty pre deti a mladých ľudí, zamerané najmä na improvizáciu, grafické partitúry, experimentálnu a súčasnú hudbu. Na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka uvedie Suite for Toy Piano americkébo skladateľa Johna Cagea a novú skladbu Tomáša Boroša pre detský klavír napísanú špeciálne pre JAMA.

Panovníkov palác (SK)
Lokálny Dielo

Pre Milana Adamčiaka bol príbytok, kde prežil posledné roky svojho života, sociálnym azylom, útočiskom a domovom. Úzkym chodníčkom lemovaným žihľavou chodili za autorom kurátori, kurátorky, priatelia, zberatelia. Diskomfort príbytku bez vymožeností bežného života autor úspešne vytesňoval a sám týchto pár metrov štorcových nazýval „Panovníkov palác“. Po smrti Adamčiaka nehnuteľnosť zmenila majiteľa. Plánovanou sanáciou sa chatka v priebehu roku 2021 stane minulosťou a zostane len v spomienkach všetkých nás, čo sme za Milanom chodievali. Výstava, ktorá sa koná ako sprievodný program /ne/festivalu JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka, predstaví prvú fázu projektu Banskej Stanice, ktorá iniciovala vytvorenie odliatku, akejsi posmrtnej masky charakteristickej fasády chatky Milana Adamčiaka. Epoxidová forma je samostatným galerijným objektom, zároveň východiskom pre „stélu“ – (ne)pamätník, ktorú iniciátori projektu plánujú umiestniť v exteriéri. // Autori projektu: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta // Technická a odborná realizácia: Marek Halász // Organizuje Banská St a nica Contemporary s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia

foto: Bára Antošová

Jürgen Rendl (AT/SK)
Spíker Autor

Jürgen Rendl pochádza z Rakúska a žije v Bratislave. Venuje sa výskumu periférii a okrajovým vedomostiam, zároveň pracuje ako rozhlasový redaktor. Prostredníctvom ciest stopom po širšom regióne objavuje “svoj” východ. Vedený zvedavosťou, neustále v pohybe, absorbuje a príležitostne zasahuje do marginálnych polí urbánneho života. Časom z toho vznikla akási výskumná prax, cez ktorú dokumentuje ľudí, zážitky a miesta v pohybe. Stretáva ich na perifériách, na ne-miestach ako sú výpadovky, parkoviská, hraničné prechody – od Ukrajiny až po Gruzínsko. Inicioval umelecko-výskumný projekt Stadlnova založený na predstave fiktívneho predmestia medzi Viedňou a Bratislavou. Pravidelne sa podieľa na kultúrnych a umeleckých iniciatívach v širšom regióne. Svoje záznamy z ciest občas zverejňuje pod aliasom suburbandrifter. Na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka zaznejú jeho záznamy z ciest v preklade Mareka Kundláka a vystúpi aj ako spíker s prednáškou o “zelenej migrácii” založenej na cestovaní cez hranice – doslova – so zeleninou od lokálnych pestovateľov v taške. “Páči sa mi táto predstava , cez ktorú sa re-infiltruje diverzita z regiónov mimo EÚ.”

Fero Király (SK)
Interpret

Fero Király je autor, interpret a pedagóg. Zaoberá sa umeleckými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciam súčasnej hudby, ale aj vzdelávaním v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastné digitálne nástroje a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním. Venoval sa mapovaniu ranných diel minimal music Philipa Glassa, z ktorých väčšinu na Slovensku premiéroval – od klubov po dve najväčšia katedrály. Je členom Cluster ensemble. V poslednom období sa venuje mikrotonalite a livecodingu s digitálnym médiom. Svojimi zvukovými inštaláciami z ostatného obdobia (Chronika a Vodná hudba III), sa venuje témam jazyḱa, času a novej citlivosti. Na JAMA uvedie v spolupráci s nemeckým hudobníkom Hauke Harderom slovenskú premiéru zvukovej performance Alvina Luciera I Am Sitting In A Room. Vystúpi aj ako spíker počas Sympózia.

Robert Kolář (SK)
Interpret

Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde neskôr pôsobil ako odborný
asistent. Od roku 2008 pracuje ako redaktor mesačníka Hudobný život. Ako hráč na trúbke
(krídlovke/kornete a iných dychových nástrojoch) sa od roku 2005 venuje rôznym podobám improvizácie ‒ ako člen improvizačných zoskupení Musica falsa et ficta, Frutti di Mare a viacerých príležitostných zostáv (V4 SoundLab, Mi-65 a i.). Spolupracoval tiež s VENI Ensemble, VENI ACADEMY a Cluster ensemble, podieľal sa na nahrávaní niektorých ich projektov a tiež filmovej a scénickej hudby. Od roku 2015 je členom jazzového kvarteta Voľný pád. Aktuálne študuje kompozíciu na VŠMU v triede Mariána Lejavu. Na JAMA uvedie v plenéri tri grafické partitúry Milana Adamčiaka – Modelli per tromba / cornetto solo, Labyrinto a The Green Piece – ktoré sa rozhodol koncepčne poprepájať trúbkovou fanfárou zo skladby Charlesa Ivesa The Unanswered Question.

foto: Ľubomír Drakh Panák

Liza Gennart (SK)
Autor

Liza Gennart je experimentálny poetický projekt programátora Ľubomíra Panáka a poetky Zuzany Husárovej. Je to neurónová sieť píšúca poéziu, ktorej v roku 2020 vyšla kniha Výsledky vzniku vo vydavateľstve Vlna/Drewo a srd. Vďaka jazykovému modelu GPT-2, prostredníctvom ktorého tvorí, sa naučila jazykové vzory, ktoré sa snaží replikovať, alebo sa k nim čo najviac priblížiť. “Trénovala sa” na literárnej databáze, ktorá pozostáva z viac než 2000 (prevažne poetických) titulov z katalógov domácich vydavateľstiev súčasnej poézie, časopisov o súčasnom umení a niektorých relevantných diel zo Zlatého fondu denníka Sme.

foto: Foto: Eva Vozárová

Marek Kundlák (SK)
Interpret Autor

Marek Kundlák je rodený aj žijúci aj tvoriaci Bratislavčan, aj keď žil aj tvoril aj v Edinburghu. Vyštudoval divadelnú dramaturgiu a venuje sa širokej škále umeleckých prejavov od písania libriet, textov a prekladov cez divadelnú dramaturgiu a réžiu, performovanie, komponovanie divadelnej, filmovej a koncertnej hudby, hranie na experimentálne nástroje, až po varenie, záhradníčenie a prácu s drevom. Pracoval ako projektový manažér Opery SND, momentálne pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný dramaturg. Na JAMA bude interpretovať vlastný preklad textov Jürgena Rendla.

Soňa Kúdeľová (SK)
Interpret Autor

Soňa Kúdeľová je choreografka, performerka a lektorka. Jej tvorba vyplýva z inšpirácií bežného života človeka a sústredí sa na výskum a interpretáciu vnútorných myšlienkových pochodov za behu životných okolností, pričom sa snaží nazerať na vedomé i nevedomé. Zaoberá sa otázkami “prečo?” a “ako?” v témach okolo sociálno-psychologickej adaptácie. Odpovede typu “prečo nie” jej ponúkajú otvorenú možnosť (zámerne nevysvetlenej) absurdnej interpretácie. Pri tvorbe sa sústredí na fúzie umení a tak jej sólo tanec vždy dopĺňa silná zvuková a vizuálna autorská zložka. Je autorkou dvoch sólových tanečných inscenácií – Autopilot (2017) a Autocorrect (2019). Na JAMA – 74. ročník prinesie pohybový workshop pre účastníkov a skupinovú performance Zvuky ticha. (3x pohyb), v ktorej skúma ticho ako nástroj k počúvaniu a vyjadreniu tela, pozorne sledujeceho svoju motiváciu pre pohyb.

foto: Peter Ančic

Svätopluk Mikyta (SK)
Lokálny Autor

Svätopluk Mikyta je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Staatliche Akademie der Bildenden Künste v Stuttgarte a držiteľom DAAD štipendia na Universität der Künste Berlin. V roku 2008 získal Cenu Oskára Čepana udeľovanú mladému slovenskému umelcovi. Vedie Ateliér kresby a grafiky na Fakulte výtvarných umění VUT v Brne. Popri vlastnej umeleckej tvorbe, pedagogickej činnosti je aktívny ako kurátor a dramaturg aktivít rezidenčnej platform Banská St a nica, ktorú spoluzaložil. Na JAMA predvedie sólo online performance Fungi Cyani, korej odrazovým bodom je zbieranie húb ako neodmysliteľná súčasť spomienok na pôsobenie M.A. na okrese. Náhodný pohyb a náhodný nález náhodného množstva a druhov húb je východiskom pre vizuálnu kompozíciu na papieri, ktorá vznikne z tejto performance.

Tomáš Boroš (SK)
Autor

Vyštudoval skladbu a hru na klavíri na VŠMU. Jeho hudobné diela sú súčasťou profilových CD albumov slovenských interpretov, napríklad VENI ENSEMBLE, Eleny Letňanovej, Milana Paľu, Evy Šuškovej a Ivana Šillera. Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor. Venuje sa aj pedagogike v hudbe, v rokoch 2012 – 2015 bol vedúcim Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK. Pre JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka napísal skladbu pre detský klavír Piece for Toy Piano, ktorú v piatok večer premiérovo odohrá v Parteri BSC Ivan Šiller.

foto: archív Banská St a nica

Milan Adamčiak (SK)
Umelec Lokálny

Slovenský konceptuálny umelec, výtvarník, hudobník, autor vizuálnej poézie, skladateľ a muzikológ. Venoval sa vizuálnej poézii, grafickým partitúram, performance, experimentálnemu komponovaniu. V roku 1989 spoluzaložil avantgardný súbor Transmusic comp., ktorý okrem množstva vystúpení na Slovensku hrával aj v zahraničí. Jeho diela boli vystavované a uvádzané po celom svete, od Tokia po New York. Posledné roky žil a tvoril v obciach Podhorie a Banská Belá v okrese Banská Štiavnica. Zomrel začiatkom roku 2017. O pár mesiacov neskôr začala jeho dlho pripravovaná prierezová výstava v Slovenskej národnej galérii Adamčiak, začni!

Program

Štvrtok 22. 10.

17.00Martin Piaček – SAD: Stručný archív daru

Banská Štiavnica | Námestie sv. Trojice pred Galériou Jozefa Kollára

(sprístupnenie výstavy, sprievodný program festivalu)

NESTREAMUJEME

Otvorenie výstavy výtvarníka Martina Piačeka, ktorý strávil časť septembra a októbra na rezidencii v Banská St a nica Contemporary. Výstava bude dostupná počas celej JAMA aj po nej. Vstup za dodržania aktuálnych opatrení.

Piatok 23. 10.

19.00Symfónium

(Banská Štiavnica | Parter BSC)

STREAMUJEME

Slovenská premiéra známej procesuálnej elektroakustickej kompozície Alvina Luciera a svetová premiéra skladby Tomáša Boroša pre detský klavír a iné. Prenášame naživo z Parteru BSC.

Ivan Šiller: John Cage, Tomáš Boroš – Hudba pre detský klavír 

Marek Kundlák & niekoľkí zo šiestich: Liza Gennart – Výsledky jamu (čítaj džemu)

Hauke Harder / Fero Király / Eva Vozárová:  Alvin Lucier – I Am Sitting In A Room

18.00Otvorenie JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka

(Banská Štiavnica | Parter BSC)

STREAMUJEME

Virtuálne otvorenie JAMA spojené s vernisážou tohtoročných kurátorovaných diel. Občerstvenie podávané iba na diaľku formou umeleckých zážitkov. Doma pri obrazovkách si môžete na JAMA 2020 pripiť.

Svätopluk Mikyta: Fungi Cyani (vernisáž)

Panovníkov palác (vernisáž)

Soňa Kúdeľová: Zvuky ticha (3x pohyb) (performance)

13.00Svätopluk Mikyta – Fungi Cyani

(Banská Štiavnica)

STREAMUJEME

K pohybu M.A. v krajine patrí neodmysliteľne zbieranie húb. Meditatívne ticho  pri prechádzkach lesom je prerušované radostným pokrikom úspešných hubárov. Náhodný pohyb a náhodný nález náhodného množstva a druhov húb je východiskom pre vizuálnu kompozíciu na papieri, ktorá bude výsledkom sóloperformance výtvarníka Svätopluka Mikytu. Vysielame priamo z lesa.

Sobota 24. 10.

14.30Nezámerné putovanie s M.A.

(Banská Štiavnica – Banská Belá)

STREAMUJEME

Putovanie krajinou po stopách M. A., smer: Banská Belá. Tentokrát ho môžete sledovať z pohodlia domova a s nohami v suchu sa dívať na nás na kopcoch. Pre zvýšenie kvality zážitku odporúčame obliecť si pršiplášť a vojsť v ňom do sprchy / nasadiť slnečné okuliare a v nich vyjsť na balkón* + podávať čaj s rumom (aspoň vy, keď už my nemôžeme).

*v závislosti od počasia

Marek Kundlák: Jürgen Rendl – Poznámky pocestného na východ od kraja

Robo Kolář: Unquestioned Answers (výber grafických partitúr Milana Adamčiaka)

10.00Sympózium

(Banská Štiavnica | Parter BSC)

STREAMUJEME

4 x 20 minút rozprávania o súčasnom umení, Milanovi Adamčiakovi a témach blízkych festivalu. Na záver diskusia.

Hostia: Martin Piaček, Jürgen Rendl, Hauke Harder, Daniel Grúň, Fero Király

Moderuje: Lucia G. Stach

 

Partneri

Partneri

Mediálni partneri