\Prednáška

Ivana Rumanová (SK)

Ivana Rumanová je kultúrna kritička, pracovníčka a antropologička. Pracovala ako kurátorka v Novej synagóge Žilina, je členkou redakčnej rady časopisov Kapitál a 3/4. V poslednom čase sa zaujíma o financializáciu umenia a mestského rozvoja, viac-než-ľudské spojenectvá, ktoré by neboli len trendy nálepkou, formy rezistencie voči divokému developmentu, destigmatizáciu ľavicového myslenia v kontexte strednej Európy, odborové hnutia a organizačné platformy pracovníčiek a pracovníkov v kultúre.

Na JAMA 77 vystúpi s prednášku s názvom Potrebujeme nové umenie, alebo nové inštitúcie?, v ktorej rozoberie dôvody a stav (aktuálne opäť) naliehavej diskusie o umení a kultúre ako o práci. Čo spôsobilo túto naliehavosť? Je to smrť utopického rozmeru umenia v zmysle transcendentného poslania, alebo naopak resuscitácia utópie, ktorá tvrdí, že umenie a život sa môžu prelínať? Aké sú možnosti organizovania sa pracujúcich v umení a kultúre? Otázok veľa, času málo, stihnúť by sme mali aj pár slov o práve sa formujúcej slovenskej iniciatíve s pracovným názvom Poplach.

JAZYK: SLOVENČINA