A že nič nebude počuť… // po-film z JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka, kamera & réžia: Tomáš Prištiak
Partneri

Hlavný organizátor

Spoluorganizátor

Hlavý partner

Projekt JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia