r?php global $LANG; ?>
My default image
Účinkujúci

foto: NO IDEAS BUT IN THINGS – Alvin Lucier Film

Alvin Lucier (USA)
Autor

Americký skladateľ experimentálnej hudby a autor zvukových inštalácií. Je považovaný za priekopníka v mnohých oblastiach zvukovej tvorby. Experimentoval napr. s využitím mozgových vĺn pri živých vystúpeniach, echolokáciou alebo interferenciami. V osemdesiatych rokoch začal písať skladby pre sólové nástroje, komorné súbory a orchester. Viaceré Lucierove diela sú dnes považované za “klasiku“ súčasnej hudby. Jednou z týchto klasík je I am Sitting In A Room z roku 1970, zvuková inštalácia, ktorá je založená na využití akustických vlastností priestoru na hudobné účely. Záznam jedného z uvedení tejto inštalácií má v zbierke MoMA. Na JAMA bude v kultúrnom dome v Banskej Belej uvedená v slovenskej premiére.

Hauke Harder (DE)
Umelec Spíker

Nemecký skladateľ a experimentálny fyzik. Vyštudoval fyziku na univerzite v Kieli a do roku 2000 sa venoval výskumu molekulárnej fyziky. Skladbe sa začal venovať popri vede koncom 80. rokov. Hlavná časť jeho práce je venovaná skúmaniu intervalov v intonácii. Je autorom zvukových inštalácí a environmentov. Jeho tvorba je charakteristická extrémnym minimalizmom a nadväzuje na tvorbu amerických skladateľov Mortona Feldmana a Alvina Luciera. Od 90. rokov spolupracoval s Lucierom ako asistent. Na JAMA uvedieme jeho zvukovú inštalácu Grigio Due (1998), vystúpi ako spíker s prednáškou o tvorbe minimalistických zvukových inštalácií a bude súčasťou premiérového uvedenia performancie Alvina Luciera I Am Sitting In A Room (1970).

Martin Piaček (SK)
Spíker

Martin Piaček je sochár a záhradník, pôsobí na VŠVU Bratislava ako vedúci Ateliéru vvv na Katedre intermédií. Okrem vlastnej výtvarnej tvorby v oblasti sochy a videa sa venuje aj organizácii výstav, sympózií a medzinárodných projektov. Je spoluzakladajúcim členom občianskeho združenia Verejný podstavec, platformy KUBA a výstavného formátu DiStO. Od roku 2017 sa venuje aj ovocnému sadu v Rajke, kde žije (@figy_rajka). Na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka vystúpi z prednáškou “Perpetuálna zvodnosť Juhu”. Odkiaľ k nám prišli prvé teplomilné rastliny a ako sa pestovali? Kde je hranica rozlišovania "pôvodnosti" jednotlivých druhov? Aký význam a symboliku malo v minulosti južné ovocie? Má nejakú ešte aj dnes? Martin Piaček prinesie subjektívny exkurz do problematiky podložený nevedeckou asociatívnosťou.

foto: Ľubomír Drakh Panák

Liza Gennart (SK)
Umelec

Liza Gennart je experimentálny poetický projekt programátora Ľubomíra Panáka a poetky Zuzany Husárovej. Je to neurónová sieť píšúca poéziu, ktorej v roku 2020 vyšla kniha Výsledky vzniku vo vydavateľstve Vlna/Drewo a srd. Vďaka jazykovému modelu GPT-2, prostredníctvom ktorého tvorí, sa naučila jazykové vzory, ktoré sa snaží replikovať, alebo sa k nim čo najviac priblížiť. “Trénovala sa” na literárnej databáze, ktorá pozostáva z viac než 2000 (prevažne poetických) titulov z katalógov domácich vydavateľstiev súčasnej poézie, časopisov o súčasnom umení a niektorých relevantných diel zo Zlatého fondu denníka Sme.

foto: Branislav Grebečí

Ivan Šiller (SK)
Interpret

Klavirista a pedagóg, interpret súčasnej hudby. Vyštudoval hru na klavíri. Pred vyše desiatimi rokmi založil súbo Cluster ensemble, je členom aj ďalších zoskupení, napríklad Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Angažuje sa v hudobnom vzdelávaní – niekoľko rokov pôsobil ako pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave a spoluvytvára alternatívne vzdelávacie projekty pre deti a mladých ľudí, zamerané najmä na improvizáciu, grafické partitúry, experimentálnu a súčasnú hudbu. Na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka uvedie Suite for Toy Piano americkébo sklafdateľa Johna Cagea a novú skladbu Tomáša Boroša pre detský klavír napísanú špeciálne pre JAMA.

foto: Berta Holoubková

Daniel Grúň (SK)
Spíker

Daniel Grúň je historik umenia, kurátor a básnik. Podieľal sa na realizácii medzinárodnej retrospektívy Júliusa Kollera One Man Anti Show vo viedenskom mumok-u. Venuje sa umeniu po roku 1945 v strednej a východnej Európe, archívom umelcov a súčasnému umeniu. Prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, vedie výskum na Ústave dejín umenia SAV a riadi občianske združenie The Július Koller Society. Predmetom jeho príspevku na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka bude práve dokončená kniha AMA. Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller a amatérski výtvarníci. Hovoriť bude aj o spoločných akciách s Kollerom a ďalšími účastníkmi.

foto: Bára Antošová

Jürgen Rendl (AT/SK)
Umelec Spíker

Jürgen Rendl pochádza z Rakúska a žije v Bratislave. Venuje sa výskumu periférii a okrajovým vedomostiam, zároveň pracuje ako rozhlasový redaktor. Prostredníctvom ciest stopom po širšom regióne objavuje “svoj” východ. Vedený zvedavosťou, neustále v pohybe, absorbuje a príležitostne zasahuje do marginálnych polí urbánneho života. Časom z toho vznikla akási výskumná prax, cez ktorú dokumentuje ľudí, zážitky a miesta v pohybe. Stretáva ich na perifériách, na ne-miestach ako sú výpadovky, parkoviská, hraničné prechody – od Ukrajiny až po Gruzínsko. Inicioval umelecko-výskumný projekt Stadlnova založený na predstave fiktívneho predmestia medzi Viedňou a Bratislavou. Pravidelne sa podieľa na kultúrnych a umeleckých iniciatívach v širšom regióne. Svoje záznamy z ciest občas zverejňuje pod aliasom suburbandrifter. Na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka zaznejú jeho záznamy z ciest v preklade Mareka Kundláka a vystúpi aj ako spíker s prednáškou o “zelenej migrácii” založenej na cestovaní cez hranice – doslova – so zeleninou od lokálnych pestovateľov v taške. “Páči sa mi táto predstava , cez ktorú sa re-infiltruje diverzita z regiónov mimo EÚ.”

Soňa Kúdeľová (SK)
Umelec

Soňa Kúdeľová je choreografka, performerka a lektorka. Jej tvorba vyplýva z inšpirácií bežného života človeka a sústredí sa na výskum a interpretáciu vnútorných myšlienkových pochodov za behu životných okolností, pričom sa snaží nazerať na vedomé i nevedomé. Zaoberá sa otázkami “prečo?” a “ako?” v témach okolo sociálno-psychologickej adaptácie. Odpovede typu “prečo nie” jej ponúkajú otvorenú možnosť (zámerne nevysvetlenej) absurdnej interpretácie. Pri tvorbe sa sústredí na fúzie umení a tak jej sólo tanec vždy dopĺňa silná zvuková a vizuálna autorská zložka. Je autorkou dvoch sólových tanečných inscenácií – Autopilot (2017) a Autocorrect (2019). Na JAMA – 74. ročník prinesie pohybový workshop pre účastníkov a skupinovú performance Zvuky ticha. (3x pohyb), v ktorej skúma ticho ako nástroj k počúvaniu a vyjadreniu tela, pozorne sledujeceho svoju motiváciu pre pohyb.

Robert Kolář (SK)
Interpret

Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde neskôr pôsobil ako odborný asistent. Od roku 2008 pracuje ako redaktor mesačníka Hudobný život. Ako hráč na trúbke (krídlovke/kornete a iných dychových nástrojoch) sa od roku 2005 venuje rôznym podobám improvizácie ‒ ako člen improvizačných zoskupení Musica falsa et ficta, Frutti di Mare a viacerých príležitostných zostáv (V4 SoundLab, Mi-65 a i.). Spolupracoval tiež s VENI Ensemble, VENI ACADEMY a Cluster ensemble, podieľal sa na nahrávaní niektorých ich projektov a tiež filmovej a scénickej hudby. Od roku 2015 je členom jazzového kvarteta Voľný pád. Aktuálne študuje kompozíciu na VŠMU v triede Mariána Lejavu. Na JAMA uvedie v plenéri tri grafické partitúry Milana Adamčiaka – Modelli per tromba / cornetto solo, Labyrinto a The Green Piece – ktoré sa rozhodol koncepčne poprepájať trúbkovou fanfárou zo skladby Charlesa Ivesa The Unanswered Question.

foto: archív Banská St a nica

Milan Adamčiak (SK)
Umelec Lokálny

Slovenský konceptuálny umelec, výtvarník, hudobník, autor vizuálnej poézie, hudobník, skladateľ a muzikológ. Venoval sa vizuálnej poézii, grafickým partitúram, performance, experimentálnemu komponovaniu. V roku 1989 spoluzaložil avantgardný súbor Transmusic comp., ktorý okrem množstva vystúpení na Slovensku hrával aj v zahraničí. Jeho diela boli vystavované a uvádzané po celom svete, od Tokia po New York. Posledné roky žil a tvoril v obciach Podhorie a Banská Belá v okrese Banská Štiavnica. Zomrel začiatkom roku 2017. O pár mesiacov neskôr začala jeho dlho pripravovaná prierezová výstava v Slovenskej národnej galérii Adamčiak, začni!

foto: Peter Ančic

Svätopluk Mikyta (SK)
Umelec Lokálny

Svätopluk Mikyta je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Staatliche Akademie der Bildenden Künste v Stuttgarte a držiteľom DAAD štipendia na Universität der Künste Berlin. V roku 2008 získal Cenu Oskára Čepana udeľovanú mladému slovenskému umelcovi. Vedie Ateliér kresby a grafiky na Fakulte výtvarných umění VUT v Brne. Popri vlastnej umeleckej tvorbe, pedagogickej činnosti je aktívny ako kurátor a dramaturg aktivít rezidenčnej platform Banská St a nica, ktorú spoluzaložil. Na JAMA povedie výtvarný workshop Fungi Cyani, korého odrazovým bodom je zbieranie húb ako neodmysliteľná súčasť spomienok na pôsobenie M.A. na okrese. Náhodný pohyb a náhodný nález náhodného množstva a druhov húb je východiskom pre vizuálnu kompozíciu na papieri. V technike kyanotypia vznikne autorská séria ornamentálno-realistických negatívov, ktoré budú mať večernú premiéru na JAMA 2020.

Partneri

Hlavný organizátor

Spoluorganizátor

Hlavý partner

Projekt JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia

Partneri

S podporou Fondu LITA

S podporou Goetheho inštitútu

S podporou SOZA

Mediálny parneri