My default image
Účinkujúci

Rainer O. Neugebauer (DE)

Nemecký emeritný profesor sociálnych vied, skeptický agnostik, anarchistický hedonista, hudobný diletant, na ktorého silne zapôsobilo čítanie Cagových Empty Words v júni 1979 v Bonne. Je jednou z vedúcich postáv a svojim spôsobom umeleckým vedúcim projektu John Cage Organ Project, ktorý v malom nemeckom mestečku Hlaberstadt realizuje organovú skladbu Johna Cagea As Slow As Possible na ploche 639 rokov. Žije a pracuje v Halberstadte.  www.aslsp.org

Čítaj viac >>>

Michal Kindernay (CZ)

Autor videoinštalácií, videoperformancií a interaktívnych aplikácií, využívajúcich senzorické vstupy. Spolupracoval s výtvarníkom a performerom Milanom Langerom a kolektívom Victory Nox. Jeho audiovizuálne inštalácie prepájajú oblasti a nástroje umenia, technológií a vedy. Tvorí videoperformancie a interaktívne inštalácie, intermediálne a dokumentárne projekty, ale aj hudobné a zvukové kompozície. Je spoluzakladateľom umeleckej organizáciám yo-yo, iniciátorom projektu RurArtMapa, členom kolektívu galéria Školská 28 v Prahe. Posobí ako pedagóg v Centre audiovizuálnych štúdií FAMU a na Prague College. Často sa v tvorbe priamo aj nepriamo dotýka ekologických tém a aplikovaním technologických prístupov vo vzťahu k prírode reflektuje rôzne vrstvy komplexnej environmentálnej problematiky.

Čítaj viac >>>

Peter Graham (CZ)

Peter Graham (vl. menom Jaroslav Šťastný) patrí už vyše päťdesiat rokov k začínajúcim skladateľom. Po celý tento čas sa úspešne bráni osvojeniu si hudobného remesla, zásad správnej kompozície i vytvoreniu vlastného štýlu. Namiesto toho sa uspokojuje s jednoduchým zvukom a v posledných rokoch sa snaží (podľa Brahmsovho vzoru) tvoriť hudbu úplne bez nápadu. Uvedenia jeho skladieb sú tak závislé nielen na interpretoch, ale aj na poslucháčoch – na nich záleží, či v tom niečo nájdu.

Čítaj viac >>>

Jozef Cseres & Viktor Pantůček (CZ)

Jozef Cseres je estetik a filozof umenia a zvuku. Pôsobí na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Podieľal sa na mnohých kurátorsko-dramaturgických projektoch s presahom k intermediálnemu umeniu a tiež autorskej tvorivej intervencii. Z ostatných projektov stojí za pozornosť Do Not Disturb z roku 2021, ktorý priniesol sedem orchestrálnych programov súčasnej hudby naživo v siedmych vybraných hoteloch, ktorého súčasťou bol jeho cyklus unikátnych audiovizuálnych objektov. Viktor Pantůček je muzikológ a dramaturg. Stojí za viacročnou dramaturgiou Brno Contemporary Orchestra a od roku 2012 aj za medzinárodným festivalom Expozice nové hudby. Je členom výboru Českej spoločnosti pre novú hudbu. Pôsobí na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Čítaj viac >>>

Peter Kalmus (SK)

Vizuálny umelec, performer, herec a aktivista. Už od ranej mladosti v sedemdesiatych rokoch počas normalizácie bol výraznou súčasťou neoficiálnej umeleckej scény. Žil v Košiciach a pestoval blízke vzťahy s miestnou alternatívnou komunitou aj s českým undergroundom a od roku 1973 bol členom Jazzovej sekcie Zväzu hudobníkov ČSR, známej svojimi aktivitami a publikáciami aj vo vizuálnom a konceptuálnom umení. Bol signatárom výzvy Niekoľko viet, v novembri 1989 spoluzakladal Občianske forum v Košiciach. Zorganizoval viacero demonštrácií a protestných kultúrnopolitických akcií. Vo svojej tvorbe často skúma vzťahy života a umenia prostredníctvom vlastnej osoby. Tvorí kresby, grafiky, maľby, objekty, asambláže, inštalácie, akcie, performancie.

Čítaj viac >>>

Michal Murin (SK)

Interdisciplinárny umelec pohybujúci sa medzi divadlom, hudbou, výtvarným umení, kde prevažuje performancia, akcia, konceptuálne umenia a umenie zvuku. Na umeleckej scéne je aktívny od roku 1984, kedy začal s malými javiskovými formami, a následne prešiel do teatralizovaných performancií, alternatívneho divadla. Bol členom zoskupenia Labyrint II, z ktorého vzniklo nonverbálne, pohybové, experimentálne divadlo Balvan 1987 – 1992. V roku 1989 inicioval samizdatové vydanie prekladu časti knihy Performance Art od americkej teoretičky performačného umenia RoseLee Goldbergovej. Od konca osemdesiatych rokov realizoval hudobné, konceptuálne a teatralizované performancie. Od deväťdesiatych rokov pôsobí v oblasti výtvarného umenia, zameriava sa na digitálne média. Zároveň je zostavovateľom a spoluautorom štvorzväzkovej monografie Milana Adamčiaka I – IV (2011 – 2016) a spolukurátorom retrospektívnej výstavy Milana Adamčiaka v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (2017).

Čítaj viac >>>

Michal Matejka (SK)

Gitarista a hudobný pedagóg. Pôsobí v kapelách Ankramu, Škvíry a Spoje, Pražský improvizačný orchester a v improvizačnom triu Kordík/Matejka/Tóth, v ktorých sa venuje možnostiam a rozšíreným technikám hry na elektrickú gitaru, voľnej improvizácii a súčasnej pesničkovej hudbe. Občasne spolupracuje s Mirom Tóthom v jeho projektoch, Danom Matejom a VENI, Cluster ensemble a inými. Okrem spomínaných hrá aj vo swingovom orchestra FatsJazzBand.

Čítaj viac >>>

Slávo Krekovič (SK)

Hudobník, dramaturg, muzikológ. Vyštudoval sonológiu na Kráľovskom konzervatóriu v Hágu a muzikológiu na UK v Bratislave. Stojí za projektami ako A4 – priestor súčasnej kultúry, časopis 3/4 a festival súčasnej hudby NEXT. Pôsobil ako vedúci Ateliéru multimédií na FaVU VUT v Brne. Vo svojej tvorbe sa venuje elektroakustickej improvizácii, generativite a komplexným systémom, novým hudobným rozhraniam aj interaktívnym inštaláciám. Je umelecký vedúci SWAG Ensemble, člen hudobných projektov Shibuya Motors, Vritti, Voice Over Noise a i. krekovic.info

Čítaj viac >>>

foto: Dirk Skiba

Zuzana Husárová (SK)

Poetka, teoretička a pedagogička. Zaoberá sa experimentálnou, zvukovou a elektronickou poéziou. Pôsobí na PdF UK, na FF MU v Brne a je zodpovednou redaktorkou v časopise Glosolália. Jej v ostatnom čase najznámejším projektom je Liza Gennart, neurónová sieť, ktorá píše poéziu (s Ľubomírom Panákom). Vytvorila aj zvukovú performanciu Energia: spánok a poetické písanie Hypomnemata. Je autorkou kníh liminal a lucent (s umelkyňou A. R. Filip), amoeba (s poetkou Olgou Pek) a nemecko-slovenskej zbierky Hyper (Hochroth Leipzig, 2021). zuz.husarova.net

Čítaj viac >>>

foto: Jan Kosta

Viktor Fuček (SK)

Architekt a absolvent Ateliéru konceptuálnej tvorby na Akadémii výtvarných umění v Prahe. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jeho dizertačný výskum je zameraný na prepojenia performancie a architektúry. Vytvára diela, v ktorých posúva hranice toho, čo sa zvyčajne vníma ako architektonický priestor, a ukazuje, ako môžu experimentálne postupy pomôcť nájsť nové stratégie na riešenie výziev súčasnej spoločnosti. Jeho práca bola prezentovaná na samostatných a skupinových výstavách v slovenskom a medzinárodnom kontexte. Bol finalistom Ceny Oskára Čepana (2015) a Ceny Nadácie Novum pre profesionálov (2018). V súčasnosti je asistentom INTRA výskumného projektu na Die Angewantde vo Viedni.

Čítaj viac >>>

Katarína Poliačiková (SK)

Vo svojej tvorbe sa pohybuje na rozhraní obrazu a textu, pričom využíva rôzne médiá, ako napr. video, inštalácia, fotografia, performance. Vystavuje doma i v zahraničí, poslednú samostatnú výstavu Souvenirs of Fire realizovala v roku 2018 v Prírodovednom múzeu v Lisabone. V roku 2019 vydala knihu pod názvom Skipping School, Learning the Fire of Things, v ktorej prepojila vlastnú vizuálnu tvorbu s autorskými esejami. Katarína Poliačiková je autorkou newslettrového projektu Soft Boiled, ktorý v septembri 2021 vyšiel v knižnej forme.

Čítaj viac >>>

Martin Burlas (SK)

Martin Burlas je slovenský hudobník a skladateľ. Študoval kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1986 založil súbory Maťkovia a Sleepy Motion. Hral tiež  v súboroch súčasnej hudby VENI a VAPORI del CUORE. Jeho záujem o rôzne oblasti súčasnej hudby sa ukazuje naprieč jeho tvorbou. Napísal dve opery, niekoľko symfonických skladieb a mnoho komorných diel. Žije v Bratislave.

Čítaj viac >>>

Ürenä Üzā (SK)

Pravdepodobne dvaja členovia zoskupenia Ürenä Üzā sa za dodnes rozdielne interpretovaných okolností stretli v klavírnom výťahu cestou na 12. poschodie hotelu Monochord ukrytého na svahoch Malých Karpát neďaleko obce Nižné Sláky v zime r.2019. Exotermickou chemickou reakciou vzniklo duo, z ktorého sa ako vedľajší odpadový produkt vyzrážala hudba, ktorá sa zachytila na dne skúmavky a po prefiltrovaní sa zmiešala s vodou na Vodárenskej. Zlúčenina nezaťažuje životné prostredie a je PH neutrálna.

Čítaj viac >>>

Svätopluk Mikyta (SK)

Svätopluk Mikyta je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Staatliche Akademie der Bildenden Künste v Stuttgarte a držiteľom DAAD štipendia na Universität der Künste Berlin. V roku 2008 získal Cenu Oskára Čepana udeľovanú mladému slovenskému umelcovi. Vedie Ateliér kresby a grafiky na Fakulte výtvarných umění VUT v Brne. Popri vlastnej umeleckej tvorbe, pedagogickej činnosti je aktívny ako kurátor a dramaturg aktivít rezidenčnej platform Banská St a nica, ktorú spoluzaložil. Na JAMA predvedie sólo online performance Fungi Cyani, korej odrazovým bodom je zbieranie húb ako neodmysliteľná súčasť spomienok na pôsobenie M.A. na okrese. Náhodný pohyb a náhodný nález náhodného množstva a druhov húb je východiskom pre vizuálnu kompozíciu na papieri, ktorá vznkne z tejto performance. // https://www.mikyta.com/

Čítaj viac >>>
Program

Štvrtok 21. 10

16.00 - 18.00Načo Adamčiak?
(Krčma U Michala)

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Strenutie a debata s obyvateľmi Banskej Belej o Adamčiakovi a umení.

Piatok 22. 10

18.00Door open
(Parter BSC)

Príďte včasne! Na rozbehnutú Jamu sa ťažko naskakuje za jazdy.

18.30Otvorenie JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka
(Parter BSC)

Otvorenie 75. ročníka M. A. a medzinárodnej výstavy Stratený človek

Michal Matejka, Viktor Fuček & študenti VŠVU – Ohyb v pohybe

Katarína Poliačiková – Learning Water, Salty Eyes (performance) // STRATENÝ ČLOVEK

Michal Kindernay – Phonotropic Blindness (audiovizuálna performance) // STRATENÝ ČLOVEK

20.30Noir soireé
(Art Cafe)

Jozef Cseres a Viktor Pantůček – HľadaJ mA. MA (performance) // STRATENÝ ČLOVEK

Slávo Krekovič (koncert)

Sobota 23. 10

5.00 - 5.30Martin Burlas: Man Lost
(Marína, miestnosť bez čísla)

Premiérové počúvanie Strateného človeka Strateným človekom // STRATENÝ ČLOVEK

10.00 - 19.00Nezámerné putovanie s M. A.

Veľká Vodárenská
Ürenä Üzā – Nanofónia (koncert)

Petr Graham – Problémy nového folklóru (slovo)

Malá Vodárenská
Viktor Fuček – 1.CB.10a (performance)

Žigmund šachta
Rainer O. Neugebauer – “I think what we need in the field of music is a very long performance …” (slovo)

Peter Graham – Hudba pre nenaladiteľnú gitaru (koncert)

Amfiteáter Podhorie
Viktor Fuček – Akčné Aspekty Architektúry (slovo)

Pod Širokým vrchom
Zuzana Husárová – Korene E-lit (slovo)

Široký vrch
Situácia 9 

Usadlosť pod širokým vrchom
Situácia 10

Pod studeným vrchom
Peter Kalmus a Michal Murin – Pokus o únik z času (performance) // STRATENÝ ČLOVEK

Za Šobovom
Situácia 12

Hájovňa KTC
Michal Matejka – Utópia (koncert)

Nedeľa 24. 10

11.00 - 13.00Open Studio v ateliéri Svätopluka Mikytu

SPRIEVODNÝ PROGRAM
Organizuje Banská St a nica Contemporary
Kapacita: 20 osôb. Nedeľnú kávu zabezpečíme.

Adresy
Parter BSC. A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica (Prístup do priestoru je po kovových schodoch z ulice nadol alebo zdola od plavárne na Mládežníckej ulici cez park hore.)
Art Cafe. Akademická 327/2, Banská Štiavnica
Marína, miestnosť bez čísla. Kutnohorská 1, Banská Štiavnica
Krčma U Michala. Banská Belá 282