JAMA
Účinkujúci
Program

Štvrtok 13. 10.

sprievodný program

17.00 - 18.30PROLÓG
(Kultúrne stredisko Podhorie)

 

Das Leben eines Menschen – príbeh Milana Adamčiaka

SPRIEVODNÝ PROGRAM pre miestnu komunitu

Arnold Kojnok – Muzikológ a tvorca (premietanie filmu)

Diskusia s hudobníkom a organizátorom podujatia JAMA Ferom Királyom

Piatok 14. 10.

18.30 - 21.30KAPITOLA 1
(Parter BSC)

 

JAMA 73 – 74 – 75
Premietanie filmov z minulých ročníkov JAMA

Matej Sloboda a študenti: Let it ring!
Koncert, výstup z Dielní 76

Otvorenie JAMA 76

Magda Stanová: Algoritmy v umení
Prednáškové predstavenie + diskusia

Winfried Ritsch a študenti: How to Build a Nebenwelt
Výstup z Dielní 76

Viktor Fuček: alternativo
Performance

Sobota 15. 10.

9.00 - 20.30KAPITOLA 2

 

9:00 // Ubytovanie Marína
Matej Sloboda: Struny, vzduchy, kmity a jazýčky
Zvuková performance pre JAMA 76

10:30 // Art Cafe
Vlado Kováč: Milovanie chobotníc
Prednáška + diskusia

10:30, 12:00, 15:00 // Parter BSC
Milan Guštar: Flex
Výber z cyklu grafických partitúr

Milan Guštar: Flex Nr. 24 – Nychthemeron
Zvuková intervencia a grafická partitúra

10:30, 11:00 // Prospect Elektro
Fero Király: Stratený raj
Ready-made environment, site-specific intervencia

10:30, 11:00, 12:00, 14:00 // MM Glamour Collection
Eva Vozárová, Fero Király: Druhá koža
Objekt, intervecia

12:00 // Eleuzína
Jakub Kopec: Stupne voľnosti
Prednáška

12:00, 14:00, 15:30 // Antikvariátik
priebežne // Banská Šiavnica a okolie
Tomáš Prištiak, Fero Király, Eva Vozárová: Ak tu nie som, som tu
Performance

14:00 // Telocvičňa
Petra Fornayová: Kauzálna štúdia subjektívneho prieniku pravidiel a vášne
Prednáška

14:00 // Eleuzína
Fero Király: Hard Switch / Atlas tieňov
Koncertné prostredie

Morton Feldman: For Bunita Marcus
Koncert, slovenská premiéra

14:45 // Galéria Jozefa Kollára
Samuel Chovanec: Leňochod má celkom vážny dôvod sa vykakať
Inštalácia, performance

15:00 // Art Cafe
Milan Guštar: Algoritmy v umení
Prednáška

cca 16:30 // Hájovňa KTC
Otvorený ateliér maľby
Výstava

cca 16:45 // Pod Kalváriou
Svätopluk Mikyta: CLONA 2022
Performance

cca 16:50 // Lúka nad Hájovňou
Lukáš Hazuka: Mimo svět, Mimo tělo, Mimo mysl
Zvuková skulptúra

17:30 // Banská Belá
Jakub Kopec: Homáž Palovi Dulajovi
Site-specific intervencia

18:00 // Dom kultúry Banská Belá
Finále 76: Winfried Ritsch
Koncert

Nedeľa 16. 10.

sprievodný program

10.00 - 11.00KAPITOLA 3
(Parter BSC)

Milan Guštar: Flex Nr. 24 – Nychthemeron
Ukončenie 24-hodinovej zvukovej inštalácie

Rýdzikové ráno v Parteri BSC

12.00 - 13.30EPILÓG
(Galéria Jozefa Kollára)

Eglė Budvytytė – Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars

SPRIEVODNÝ PROGRAM v spolupráci s Galériou Jozefa Kollára

Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Lýdiou Pribišovou.

Partneri

Partneri

Mediálni partneri