My default image
Účinkujúci

Winfried Ritsch (AT)
Robotický klavír zo série Rhea, zvuková doska so spätnou väzbou, mikrofón a počítač, tvoria zvukový a priestorový objekt, ktorý je základom pre skladbu Winfrieda Ritscha Mono Metal PianoSpace. Tá bola na JAMA 76 v Dome kultúry Banská Belá uvedená vo...
Čítaj viac >>>

Magda Stanová (SK/CZ)
Nie je problém vytvoriť niečo, čo bude vyzerať ako umenie; stačí napodobniť už existujúci žáner a štýl. Problematické je vytvoriť niečo, čo v ľuďoch spustí umelecký zážitok. Zážitky vyvolané umením majú so zážitkami vyvolanými kúzelníckymi trikmi, klebetami, objavmi a vtipmi...
Čítaj viac >>>

Milan Guštar (CZ)
Medzi oblasťami záujmu charakteristickými pre tvorbu skladateľa Milana Guštara je dlhodobo prenášanie matematických princípov do zvukového umenia. Táto téma je prítomná aj v cykle Flex, ktorý Guštar kontinuálne vytvára od roku 1999. Nateraz chronologicky poslednou zo skladieb (nie však poslednou...
Čítaj viac >>>

Jakub Kopec (SK/CZ)
Architekt Jakub Kopec vystúpil na JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka s prednáškou v téme neplánovaných osídlení, ktorá bola úvodom k problematike sídel vznikajúcich na základe sebaplánovania a samoorganizácie. Na tento jav Kopec nazerá v kontexte globálnych fenoménov urbanizácie a...
Čítaj viac >>>

Matej Sloboda (SK)
Mladý slovenský skladateľ a dirigent o zvukovej performance pripravenej pre úvod JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka hovorí: „V tvorbe ma už niekoľko rokov úplne pohlcuje bazálna podstata zvuku. Zistil som, že nepotrebujem kontrast, nepotrebujem drámu a dokonca nepotrebujem ani...
Čítaj viac >>>

Vladimír Kováč (SK)
Život je neuveriteľne silný fenomén, a hoci ten náš sa začal iba jedinou bunkou, predstavuje interakciu minulosti a súčasnosti, cieľom ktorej je úspešná budúcnosť. Minulosťou sú naše gény, súčasnosťou životné prostredie. Čo je ale úspešná budúcnosť? O tom, že hoci...
Čítaj viac >>>

Petra Fornayová (SK)
Choreografka, tanečníčka a režisérka Petra Fornayová je okrem iného aj vášnivou hráčkou tenisu. Vo svojej tvorbe často pracuje s témou športu alebo motívmi so športom súvisiacimi – počínajúc futbalovou metaforou v názve jej posledného predstavenia Zelená je tráva (ktoré v...
Čítaj viac >>>

Fero Király (SK)
Fero Király sa na JAMA – 76. ročníku Milana Adamčiaka vracia k dvom motívom, ktoré sa v jeho tvorbe objavujú opakovane: práca s existujúcimi, dá sa povedať aj  „nájdenými“ prostrediami, ktoré umelecky spracúva (o.i. v projekte Zvukové topografie s Evou...
Čítaj viac >>>

Viktor Fuček (SK)
Architekt, výtvarník a performer Viktor Fuček sa po vlaňajšom ponore do tajchu Malá vodárenská opäť vracia na JAMA, tentokrát do prostredia, ktoré je blízke jeho primárnemu záujmu – mestského verejného priestoru. V duchu Posthumánneho urbanizmu Debry Benity Shaw preskúmava tzv....
Čítaj viac >>>

Svätopluk Mikyta (SK)
Som často v lese, klipkám očami a počúvam praskanie. Bývajú v tom aj prelety múch. Niekedy sa mi točí hlava a nastáva nekonečné vlnenie. Raz horizontálne inokedy vertikálne. Pre-rušenie obrazu krajiny je opakujúci sa jav, ktorý s obľubou pozorujem. Výnimkou je zbieranie húb. Ešte...
Čítaj viac >>>

Tomáš Prištiak / Fero Király / Eva Vozárová (SK)
Potulovať sa len tak. Roztopiť sa v území. Rozkmitať telo, telom krajinu. Odistiť intuíciu. Neviesť, nechať sa viezť. Potulovanie, ponevieranie, motanie sa, nezámerné putovanie – rôzne slová označujúce jedny z najvzácnejších chvíľ. Kedy si toto môžeme dovoliť? Mať kapitál na...
Čítaj viac >>>

Samuel Chovanec (SK)
Dielo Samuela Chovanca je v priestore Start Up Galérie Jozefa Kollára inštalované od augusta 2022. Okrem toho, že je prístupné verejnosti kedykoľvek počas otváracích hodín galérie, raz týždenne sa mení na virtuálnu performance zvieracieho aktéra – leňochoda, ktorý sa potrebuje...
Čítaj viac >>>

Eva Vozárová / Fero Király (SK)
Každé ráno, keď ráno vstanem, ako prvé sa oblečiem. Vôbec pri tom nevadí, že sa mi včera, keď som zaspával, nepodarilo úplne vyzliecť. Nič zvláštne, aj tak hodím na seba druhú kožu, ktorá môže pokojne preniknúť až do hláv cudzincov...
Čítaj viac >>>

Otvorený ateliér maľby (SK)
Projekt skupinovej výstavy má ambíciu prezentovať aktuálny tvorivý  potenciál vybraných študentov a absolventov Otvoreného ateliéru maľby z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Spoločný  prienik tvorby zúčastnených autorov je v rovine  slobodnej reflexie priestoru  a krajiny. Každý maliar ...
Čítaj viac >>>

Lukáš Hazuka (CZ/SK)
Výtvarník Lukáš Hazuka realizoval v lete 2022 na lúke nad Kultúrno-turistickým centrom Hájovňa zvukovú skulptúru a zároveň land artovú intervenciu, ktorá je vo svojej podstate verziou aeolskej harfy. Je umiestnená pri solitérnej borovici s výhľadom na Banskú Štiavnicu. Na rozdiel...
Čítaj viac >>>
Program

Sobota 08. 10.

17.00 - 18.30PROLÓG
(Kultúrne stredisko Podhorie)

 

Das Leben eines Menschen – príbeh Milana Adamčiaka

SPRIEVODNÝ PROGRAM pre miestnu komunitu

Arnold Kojnok – Muzikológ a tvorca (premietanie filmu)

Diskusia s hudobníkom a organizátorom podujatia JAMA Ferom Királyom

Piatok 14. 10.

18.30 - 21.30KAPITOLA 1
(Parter BSC)

 

JAMA 73 – 74 – 75
Premietanie filmov z minulých ročníkov JAMA

Matej Sloboda a študenti: Let it ring!
Koncert, výstup z Dielní 76

Otvorenie JAMA 76

Magda Stanová: Algoritmy v umení
Prednáškové predstavenie + diskusia

Winfried Ritsch a študenti: How to Build a Nebenwelt
Výstup z Dielní 76

Viktor Fuček: alternativo
Performance

Sobota 15. 10.

9.00 - 20.30KAPITOLA 2

 

9:00 // Ubytovanie Marína
Matej Sloboda: Struny, vzduchy, kmity a jazýčky
Zvuková performance pre JAMA 76

10:30 // Art Cafe
Vlado Kováč: Milovanie chobotníc
Prednáška + diskusia

10:30, 12:00, 15:00 // Parter BSC
Milan Guštar: Flex
Výber z cyklu grafických partitúr

Milan Guštar: Flex Nr. 24 – Nychthemeron
Zvuková intervencia a grafická partitúra

10:30, 11:00 // Prospect Elektro
Fero Király: Stratený raj
Ready-made environment, site-specific intervencia

10:30, 11:00, 12:00, 14:00 // MM Glamour Collection
Eva Vozárová, Fero Király: Druhá koža
Objekt, intervecia

12:00 // Eleuzína
Jakub Kopec: Stupne voľnosti
Prednáška

12:00, 14:00, 15:30 // Antikvariátik
priebežne // Banská Šiavnica a okolie
Tomáš Prištiak, Fero Király, Eva Vozárová: Ak tu nie som, som tu
Performance

14:00 // Telocvičňa
Petra Fornayová: Kauzálna štúdia subjektívneho prieniku pravidiel a vášne
Prednáška

14:00 // Eleuzína
Fero Király: Hard Switch / Atlas tieňov
Koncertné prostredie

Morton Feldman: For Bunita Marcus
Koncert, slovenská premiéra

14:45 // Galéria Jozefa Kollára
Samuel Chovanec: Leňochod má celkom vážny dôvod sa vykakať
Inštalácia, performance

15:00 // Art Cafe
Milan Guštar: Algoritmy v umení
Prednáška

cca 16:30 // Hájovňa KTC
Otvorený ateliér maľby
Výstava

cca 16:45 // Pod Kalváriou
Svätopluk Mikyta: CLONA 2022
Performance

cca 16:50 // Lúka nad Hájovňou
Lukáš Hazuka: Mimo svět, Mimo tělo, Mimo mysl
Zvuková skulptúra

17:30 // Banská Belá
Jakub Kopec: Homáž Palovi Dulajovi
Site-specific intervencia

18:00 // Dom kultúry Banská Belá
Finále 76: Winfried Ritsch
Koncert

Nedeľa 16. 10.

10.00 - 11.00KAPITOLA 3
(Parter BSC)

Milan Guštar: Flex Nr. 24 – Nychthemeron
Ukončenie 24-hodinovej zvukovej inštalácie

Rýdzikové ráno v Parteri BSC

12.00 - 13.30EPILÓG
(Galéria Jozefa Kollára)

Eglė Budvytytė – Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars

SPRIEVODNÝ PROGRAM v spolupráci s Galériou Jozefa Kollára

Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Lýdiou Pribišovou.

Partneri

Partneri

Mediálni partneri