My default image

A nič nebude počuť. Aftermovie Tomáša Prištiaka.

JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka termínovo aj obsahovo zachytil druhú pandemickú jeseň: Bol poznačený neistotou z budúcnosti, umeleckými výpoveďami o klimatickej a spoločenskej tiesni, ale aj hľadaním utopických budúcností a dobrých koncov. Súčasťou ročníka bola kolektívna medzinárodná výstava Stratený človek v kurátorskej koncepcii Lucie G. Stach, ktorá prezentovala tvorbu 40-ky umelcov a umelkýň z rôznych krajín a generácií a do konania JAMA ponúkla výdatný sprievodný program sprievodných intervencií a performancií. Celé podujatie sa odohralo formou skupinového putovania po kopcoch obklopujúcich Banskú Štiavnicu a jeho spájajúcim princípom bola grafická partitúra Fera Királya a Evy Vozárovej, na základe ktorej je možné tretie vydanie JAMA „odohrať“ podľa pokynov autorov kdekoľvek a kedykoľvek.

Účinkujúci

Rainer O. Neugebauer (DE)

Nemecký emeritný profesor sociálnych vied, skeptický agnostik, anarchistický hedonista, hudobný diletant, na ktorého silne zapôsobilo čítanie Cagových Empty Words v júni 1979 v Bonne. Je jednou z vedúcich postáv a svojim spôsobom umeleckým vedúcim projektu John Cage Organ Project, ktorý v malom nemeckom mestečku Hlaberstadt realizuje organovú skladbu Johna Cagea As Slow As Possible na ploche 639 rokov. Žije a pracuje v Halberstadte.  www.aslsp.org

Michal Kindernay (CZ)

Autor videoinštalácií, videoperformancií a interaktívnych aplikácií, využívajúcich senzorické vstupy. Spolupracoval s výtvarníkom a performerom Milanom Langerom a kolektívom Victory Nox. Jeho audiovizuálne inštalácie prepájajú oblasti a nástroje umenia, technológií a vedy. Tvorí videoperformancie a interaktívne inštalácie, intermediálne a dokumentárne projekty, ale aj hudobné a zvukové kompozície. Je spoluzakladateľom umeleckej organizáciám yo-yo, iniciátorom projektu RurArtMapa, členom kolektívu galéria Školská 28 v Prahe. Posobí ako pedagóg v Centre audiovizuálnych štúdií FAMU a na Prague College. Často sa v tvorbe priamo aj nepriamo dotýka ekologických tém a aplikovaním technologických prístupov vo vzťahu k prírode reflektuje rôzne vrstvy komplexnej environmentálnej problematiky.

Peter Graham (CZ)

Peter Graham (vl. menom Jaroslav Šťastný) patrí už vyše päťdesiat rokov k začínajúcim skladateľom. Po celý tento čas sa úspešne bráni osvojeniu si hudobného remesla, zásad správnej kompozície i vytvoreniu vlastného štýlu. Namiesto toho sa uspokojuje s jednoduchým zvukom a v posledných rokoch sa snaží (podľa Brahmsovho vzoru) tvoriť hudbu úplne bez nápadu. Uvedenia jeho skladieb sú tak závislé nielen na interpretoch, ale aj na poslucháčoch – na nich záleží, či v tom niečo nájdu.

Jozef Cseres & Viktor Pantůček (CZ)

Jozef Cseres je estetik a filozof umenia a zvuku. Pôsobí na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Podieľal sa na mnohých kurátorsko-dramaturgických projektoch s presahom k intermediálnemu umeniu a tiež autorskej tvorivej intervencii. Z ostatných projektov stojí za pozornosť Do Not Disturb z roku 2021, ktorý priniesol sedem orchestrálnych programov súčasnej hudby naživo v siedmych vybraných hoteloch, ktorého súčasťou bol jeho cyklus unikátnych audiovizuálnych objektov. Viktor Pantůček je muzikológ a dramaturg. Stojí za viacročnou dramaturgiou Brno Contemporary Orchestra a od roku 2012 aj za medzinárodným festivalom Expozice nové hudby. Je členom výboru Českej spoločnosti pre novú hudbu. Pôsobí na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Peter Kalmus (SK)

Vizuálny umelec, performer, herec a aktivista. Už od ranej mladosti v sedemdesiatych rokoch počas normalizácie bol výraznou súčasťou neoficiálnej umeleckej scény. Žil v Košiciach a pestoval blízke vzťahy s miestnou alternatívnou komunitou aj s českým undergroundom a od roku 1973 bol členom Jazzovej sekcie Zväzu hudobníkov ČSR, známej svojimi aktivitami a publikáciami aj vo vizuálnom a konceptuálnom umení. Bol signatárom výzvy Niekoľko viet, v novembri 1989 spoluzakladal Občianske forum v Košiciach. Zorganizoval viacero demonštrácií a protestných kultúrnopolitických akcií. Vo svojej tvorbe často skúma vzťahy života a umenia prostredníctvom vlastnej osoby. Tvorí kresby, grafiky, maľby, objekty, asambláže, inštalácie, akcie, performancie.

Michal Murin (SK)

Interdisciplinárny umelec pohybujúci sa medzi divadlom, hudbou, výtvarným umení, kde prevažuje performancia, akcia, konceptuálne umenia a umenie zvuku. Na umeleckej scéne je aktívny od roku 1984, kedy začal s malými javiskovými formami, a následne prešiel do teatralizovaných performancií, alternatívneho divadla. Bol členom zoskupenia Labyrint II, z ktorého vzniklo nonverbálne, pohybové, experimentálne divadlo Balvan 1987 – 1992. V roku 1989 inicioval samizdatové vydanie prekladu časti knihy Performance Art od americkej teoretičky performačného umenia RoseLee Goldbergovej. Od konca osemdesiatych rokov realizoval hudobné, konceptuálne a teatralizované performancie. Od deväťdesiatych rokov pôsobí v oblasti výtvarného umenia, zameriava sa na digitálne média. Zároveň je zostavovateľom a spoluautorom štvorzväzkovej monografie Milana Adamčiaka I – IV (2011 – 2016) a spolukurátorom retrospektívnej výstavy Milana Adamčiaka v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (2017).

Michal Matejka (SK)

Gitarista a hudobný pedagóg. Pôsobí v kapelách Ankramu, Škvíry a Spoje, Pražský improvizačný orchester a v improvizačnom triu Kordík/Matejka/Tóth, v ktorých sa venuje možnostiam a rozšíreným technikám hry na elektrickú gitaru, voľnej improvizácii a súčasnej pesničkovej hudbe. Občasne spolupracuje s Mirom Tóthom v jeho projektoch, Danom Matejom a VENI, Cluster ensemble a inými. Okrem spomínaných hrá aj vo swingovom orchestra FatsJazzBand.

Slávo Krekovič (SK)

Hudobník, dramaturg, muzikológ. Vyštudoval sonológiu na Kráľovskom konzervatóriu v Hágu a muzikológiu na UK v Bratislave. Stojí za projektami ako A4 – priestor súčasnej kultúry, časopis 3/4 a festival súčasnej hudby NEXT. Pôsobil ako vedúci Ateliéru multimédií na FaVU VUT v Brne. Vo svojej tvorbe sa venuje elektroakustickej improvizácii, generativite a komplexným systémom, novým hudobným rozhraniam aj interaktívnym inštaláciám. Je umelecký vedúci SWAG Ensemble, člen hudobných projektov Shibuya Motors, Vritti, Voice Over Noise a i. krekovic.info

foto: Dirk Skiba

Zuzana Husárová (SK)

Poetka, teoretička a pedagogička. Zaoberá sa experimentálnou, zvukovou a elektronickou poéziou. Pôsobí na PdF UK, na FF MU v Brne a je zodpovednou redaktorkou v časopise Glosolália. Jej v ostatnom čase najznámejším projektom je Liza Gennart, neurónová sieť, ktorá píše poéziu (s Ľubomírom Panákom). Vytvorila aj zvukovú performanciu Energia: spánok a poetické písanie Hypomnemata. Je autorkou kníh liminal a lucent (s umelkyňou A. R. Filip), amoeba (s poetkou Olgou Pek) a nemecko-slovenskej zbierky Hyper (Hochroth Leipzig, 2021). zuz.husarova.net

foto: Jan Kosta

Viktor Fuček (SK)

Architekt a absolvent Ateliéru konceptuálnej tvorby na Akadémii výtvarných umění v Prahe. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jeho dizertačný výskum je zameraný na prepojenia performancie a architektúry. Vytvára diela, v ktorých posúva hranice toho, čo sa zvyčajne vníma ako architektonický priestor, a ukazuje, ako môžu experimentálne postupy pomôcť nájsť nové stratégie na riešenie výziev súčasnej spoločnosti. Jeho práca bola prezentovaná na samostatných a skupinových výstavách v slovenskom a medzinárodnom kontexte. Bol finalistom Ceny Oskára Čepana (2015) a Ceny Nadácie Novum pre profesionálov (2018). V súčasnosti je asistentom INTRA výskumného projektu na Die Angewantde vo Viedni.

Katarína Poliačiková (SK)

Vo svojej tvorbe sa pohybuje na rozhraní obrazu a textu, pričom využíva rôzne médiá, ako napr. video, inštalácia, fotografia, performance. Vystavuje doma i v zahraničí, poslednú samostatnú výstavu Souvenirs of Fire realizovala v roku 2018 v Prírodovednom múzeu v Lisabone. V roku 2019 vydala knihu pod názvom Skipping School, Learning the Fire of Things, v ktorej prepojila vlastnú vizuálnu tvorbu s autorskými esejami. Katarína Poliačiková je autorkou newslettrového projektu Soft Boiled, ktorý v septembri 2021 vyšiel v knižnej forme.

Martin Burlas (SK)

Martin Burlas je slovenský hudobník a skladateľ. Študoval kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1986 založil súbory Maťkovia a Sleepy Motion. Hral tiež  v súboroch súčasnej hudby VENI a VAPORI del CUORE. Jeho záujem o rôzne oblasti súčasnej hudby sa ukazuje naprieč jeho tvorbou. Napísal dve opery, niekoľko symfonických skladieb a mnoho komorných diel. Žije v Bratislave.

Ürenä Üzā (SK)

Pravdepodobne dvaja členovia zoskupenia Ürenä Üzā sa za dodnes rozdielne interpretovaných okolností stretli v klavírnom výťahu cestou na 12. poschodie hotelu Monochord ukrytého na svahoch Malých Karpát neďaleko obce Nižné Sláky v zime r.2019. Exotermickou chemickou reakciou vzniklo duo, z ktorého sa ako vedľajší odpadový produkt vyzrážala hudba, ktorá sa zachytila na dne skúmavky a po prefiltrovaní sa zmiešala s vodou na Vodárenskej. Zlúčenina nezaťažuje životné prostredie a je PH neutrálna.

Svätopluk Mikyta (SK)

Svätopluk Mikyta je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Staatliche Akademie der Bildenden Künste v Stuttgarte a držiteľom DAAD štipendia na Universität der Künste Berlin. V roku 2008 získal Cenu Oskára Čepana udeľovanú mladému slovenskému umelcovi. Vedie Ateliér kresby a grafiky na Fakulte výtvarných umění VUT v Brne. Popri vlastnej umeleckej tvorbe, pedagogickej činnosti je aktívny ako kurátor a dramaturg aktivít rezidenčnej platform Banská St a nica, ktorú spoluzaložil. Na JAMA predvedie sólo online performance Fungi Cyani, korej odrazovým bodom je zbieranie húb ako neodmysliteľná súčasť spomienok na pôsobenie M.A. na okrese. Náhodný pohyb a náhodný nález náhodného množstva a druhov húb je východiskom pre vizuálnu kompozíciu na papieri, ktorá vznkne z tejto performance. // https://www.mikyta.com/

Program

Štvrtok 21. 10.

16.00 - 18.00Načo Adamčiak?
(Krčma U Michala)

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Strenutie a debata s obyvateľmi Banskej Belej o Adamčiakovi a umení.

Piatok 22. 10.

18.00Door open
(Parter BSC)

Príďte včasne! Na rozbehnutú Jamu sa ťažko naskakuje za jazdy.

18.30Otvorenie JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka
(Parter BSC)

Otvorenie 75. ročníka M. A. a medzinárodnej výstavy Stratený človek

Michal Matejka, Viktor Fuček & študenti VŠVU – Ohyb v pohybe

Katarína Poliačiková – Learning Water, Salty Eyes (performance) // STRATENÝ ČLOVEK

Michal Kindernay – Phonotropic Blindness (audiovizuálna performance) // STRATENÝ ČLOVEK

20.30Noir soireé
(Art Cafe)

Jozef Cseres a Viktor Pantůček – HľadaJ mA. MA (performance) // STRATENÝ ČLOVEK

Slávo Krekovič (koncert)

Sobota 23. 10.

5.00 - 5.30Martin Burlas: Man Lost
(Marína, miestnosť bez čísla)

Premiérové počúvanie Strateného človeka Strateným človekom // STRATENÝ ČLOVEK

10.00 - 19.00Nezámerné putovanie s M. A.

Veľká Vodárenská
Ürenä Üzā – Nanofónia (koncert)

Petr Graham – Problémy nového folklóru (slovo)

Malá Vodárenská
Viktor Fuček – 1.CB.10a (performance)

Žigmund šachta
Rainer O. Neugebauer – “I think what we need in the field of music is a very long performance …” (slovo)

Peter Graham – Hudba pre nenaladiteľnú gitaru (koncert)

Amfiteáter Podhorie
Viktor Fuček – Akčné Aspekty Architektúry (slovo)

Pod Širokým vrchom
Zuzana Husárová – Korene E-lit (slovo)

Široký vrch
Situácia 9 

Usadlosť pod širokým vrchom
Situácia 10

Pod studeným vrchom
Peter Kalmus a Michal Murin – Pokus o únik z času (performance) // STRATENÝ ČLOVEK

Za Šobovom
Situácia 12

Hájovňa KTC
Michal Matejka – Utópia (koncert)

Nedeľa 24. 10.

11.00 - 13.00Open Studio v ateliéri Svätopluka Mikytu

SPRIEVODNÝ PROGRAM
Organizuje Banská St a nica Contemporary
Kapacita: 20 osôb. Nedeľnú kávu zabezpečíme.

Adresy
Parter BSC. A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica (Prístup do priestoru je po kovových schodoch z ulice nadol alebo zdola od plavárne na Mládežníckej ulici cez park hore.)
Art Cafe. Akademická 327/2, Banská Štiavnica
Marína, miestnosť bez čísla. Kutnohorská 1, Banská Štiavnica
Krčma U Michala. Banská Belá 282
Partneri

Partneri

Mediálni partneri