My default image

A nič nebude počuť. Aftermovie Tomáša Prištiaka.

JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka termínovo aj obsahovo zachytil druhú pandemickú jeseň: Bol poznačený neistotou z budúcnosti, umeleckými výpoveďami o klimatickej a spoločenskej tiesni, ale aj hľadaním utopických budúcností a dobrých koncov. Súčasťou ročníka bola kolektívna medzinárodná výstava Stratený človek v kurátorskej koncepcii Lucie G. Stach, ktorá prezentovala tvorbu 40-ky umelcov a umelkýň z rôznych krajín a generácií a do konania JAMA ponúkla výdatný sprievodný program sprievodných intervencií a performancií. Celé podujatie sa odohralo formou skupinového putovania po kopcoch obklopujúcich Banskú Štiavnicu a jeho spájajúcim princípom bola grafická partitúra Fera Királya a Evy Vozárovej, na základe ktorej je možné tretie vydanie JAMA „odohrať“ podľa pokynov autorov kdekoľvek a kedykoľvek.

Účinkujúci

Rainer O. Neugebauer (DE)
Nemecký emeritný profesor sociálnych vied, skeptický agnostik, anarchistický hedonista, hudobný diletant, na ktorého silne zapôsobilo čítanie Cagových Empty Words v júni 1979 v Bonne. Je jednou z vedúcich postáv a svojim spôsobom umeleckým vedúcim projektu John Cage Organ Project, ktorý...
Čítaj viac >>>

Michal Kindernay (CZ)
Autor videoinštalácií, videoperformancií a interaktívnych aplikácií, využívajúcich senzorické vstupy. Spolupracoval s výtvarníkom a performerom Milanom Langerom a kolektívom Victory Nox. Jeho audiovizuálne inštalácie prepájajú oblasti a nástroje umenia, technológií a vedy. Tvorí videoperformancie a interaktívne inštalácie, intermediálne a dokumentárne projekty,...
Čítaj viac >>>

Peter Graham (CZ)
Peter Graham (vl. menom Jaroslav Šťastný) patrí už vyše päťdesiat rokov k začínajúcim skladateľom. Po celý tento čas sa úspešne bráni osvojeniu si hudobného remesla, zásad správnej kompozície i vytvoreniu vlastného štýlu. Namiesto toho sa uspokojuje s jednoduchým zvukom a...
Čítaj viac >>>

Jozef Cseres & Viktor Pantůček (CZ)
Jozef Cseres je estetik a filozof umenia a zvuku. Pôsobí na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Podieľal sa na mnohých kurátorsko-dramaturgických projektoch s presahom k intermediálnemu umeniu a tiež autorskej tvorivej intervencii. Z ostatných projektov stojí...
Čítaj viac >>>

Peter Kalmus (SK)
Vizuálny umelec, performer, herec a aktivista. Už od ranej mladosti v sedemdesiatych rokoch počas normalizácie bol výraznou súčasťou neoficiálnej umeleckej scény. Žil v Košiciach a pestoval blízke vzťahy s miestnou alternatívnou komunitou aj s českým undergroundom a od roku 1973...
Čítaj viac >>>

Michal Murin (SK)
Interdisciplinárny umelec pohybujúci sa medzi divadlom, hudbou, výtvarným umení, kde prevažuje performancia, akcia, konceptuálne umenia a umenie zvuku. Na umeleckej scéne je aktívny od roku 1984, kedy začal s malými javiskovými formami, a následne prešiel do teatralizovaných performancií, alternatívneho divadla....
Čítaj viac >>>

Michal Matejka (SK)
Gitarista a hudobný pedagóg. Pôsobí v kapelách Ankramu, Škvíry a Spoje, Pražský improvizačný orchester a v improvizačnom triu Kordík/Matejka/Tóth, v ktorých sa venuje možnostiam a rozšíreným technikám hry na elektrickú gitaru, voľnej improvizácii a súčasnej pesničkovej hudbe. Občasne spolupracuje s...
Čítaj viac >>>

Slávo Krekovič (SK)
Hudobník, dramaturg, muzikológ. Vyštudoval sonológiu na Kráľovskom konzervatóriu v Hágu a muzikológiu na UK v Bratislave. Stojí za projektami ako A4 – priestor súčasnej kultúry, časopis 3/4 a festival súčasnej hudby NEXT. Pôsobil ako vedúci Ateliéru multimédií na FaVU VUT...
Čítaj viac >>>

foto: Dirk Skiba

Zuzana Husárová (SK)
Poetka, teoretička a pedagogička. Zaoberá sa experimentálnou, zvukovou a elektronickou poéziou. Pôsobí na PdF UK, na FF MU v Brne a je zodpovednou redaktorkou v časopise Glosolália. Jej v ostatnom čase najznámejším projektom je Liza Gennart, neurónová sieť, ktorá píše...
Čítaj viac >>>

foto: Jan Kosta

Viktor Fuček (SK)
Architekt a absolvent Ateliéru konceptuálnej tvorby na Akadémii výtvarných umění v Prahe. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jeho dizertačný výskum je zameraný na prepojenia performancie a architektúry. Vytvára diela, v ktorých posúva hranice...
Čítaj viac >>>

Katarína Poliačiková (SK)
Vo svojej tvorbe sa pohybuje na rozhraní obrazu a textu, pričom využíva rôzne médiá, ako napr. video, inštalácia, fotografia, performance. Vystavuje doma i v zahraničí, poslednú samostatnú výstavu Souvenirs of Fire realizovala v roku 2018 v Prírodovednom múzeu v Lisabone....
Čítaj viac >>>

Martin Burlas (SK)
Martin Burlas je slovenský hudobník a skladateľ. Študoval kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1986 založil súbory Maťkovia a Sleepy Motion. Hral tiež  v súboroch súčasnej hudby VENI a VAPORI del CUORE. Jeho...
Čítaj viac >>>

Ürenä Üzā (SK)
Pravdepodobne dvaja členovia zoskupenia Ürenä Üzā sa za dodnes rozdielne interpretovaných okolností stretli v klavírnom výťahu cestou na 12. poschodie hotelu Monochord ukrytého na svahoch Malých Karpát neďaleko obce Nižné Sláky v zime r.2019. Exotermickou chemickou reakciou vzniklo duo, z...
Čítaj viac >>>

Svätopluk Mikyta (SK)
Svätopluk Mikyta je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Staatliche Akademie der Bildenden Künste v Stuttgarte a držiteľom DAAD štipendia na Universität der Künste Berlin. V roku 2008 získal Cenu Oskára Čepana udeľovanú mladému slovenskému umelcovi. Vedie Ateliér kresby...
Čítaj viac >>>
Program

Štvrtok 21. 10.

16.00 - 18.00Načo Adamčiak?
(Krčma U Michala)

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Strenutie a debata s obyvateľmi Banskej Belej o Adamčiakovi a umení.

Piatok 22. 10.

18.00Door open
(Parter BSC)

Príďte včasne! Na rozbehnutú Jamu sa ťažko naskakuje za jazdy.

18.30Otvorenie JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka
(Parter BSC)

Otvorenie 75. ročníka M. A. a medzinárodnej výstavy Stratený človek

Michal Matejka, Viktor Fuček & študenti VŠVU – Ohyb v pohybe

Katarína Poliačiková – Learning Water, Salty Eyes (performance) // STRATENÝ ČLOVEK

Michal Kindernay – Phonotropic Blindness (audiovizuálna performance) // STRATENÝ ČLOVEK

20.30Noir soireé
(Art Cafe)

Jozef Cseres a Viktor Pantůček – HľadaJ mA. MA (performance) // STRATENÝ ČLOVEK

Slávo Krekovič (koncert)

Sobota 23. 10.

5.00 - 5.30Martin Burlas: Man Lost
(Marína, miestnosť bez čísla)

Premiérové počúvanie Strateného človeka Strateným človekom // STRATENÝ ČLOVEK

10.00 - 19.00Nezámerné putovanie s M. A.

Veľká Vodárenská
Ürenä Üzā – Nanofónia (koncert)

Petr Graham – Problémy nového folklóru (slovo)

Malá Vodárenská
Viktor Fuček – 1.CB.10a (performance)

Žigmund šachta
Rainer O. Neugebauer – “I think what we need in the field of music is a very long performance …” (slovo)

Peter Graham – Hudba pre nenaladiteľnú gitaru (koncert)

Amfiteáter Podhorie
Viktor Fuček – Akčné Aspekty Architektúry (slovo)

Pod Širokým vrchom
Zuzana Husárová – Korene E-lit (slovo)

Široký vrch
Situácia 9 

Usadlosť pod širokým vrchom
Situácia 10

Pod studeným vrchom
Peter Kalmus a Michal Murin – Pokus o únik z času (performance) // STRATENÝ ČLOVEK

Za Šobovom
Situácia 12

Hájovňa KTC
Michal Matejka – Utópia (koncert)

Nedeľa 24. 10.

11.00 - 13.00Open Studio v ateliéri Svätopluka Mikytu

SPRIEVODNÝ PROGRAM
Organizuje Banská St a nica Contemporary
Kapacita: 20 osôb. Nedeľnú kávu zabezpečíme.

Adresy
Parter BSC. A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica (Prístup do priestoru je po kovových schodoch z ulice nadol alebo zdola od plavárne na Mládežníckej ulici cez park hore.)
Art Cafe. Akademická 327/2, Banská Štiavnica
Marína, miestnosť bez čísla. Kutnohorská 1, Banská Štiavnica
Krčma U Michala. Banská Belá 282
Partneri

Partneri

Mediálni partneri