My default image

A nič nebude počuť. Aftermovie Tomáša Prištiaka.

Nechceme, aby odkaz Milana Adamčiaka prežíval iba v monografiách a galériách. Jeho rukopis vznikal na periférii – umeleckej a ostatné roky aj geografickej a spoločenskej. Tunajšie okolie ho formovalo, tu ho možno najlepšie pochopiť, čerpať z neho a nadviazať naň. JAMA si pripomenula nedožité 73. narodeniny Milana Adamčiaka na miestach, na ktorých bol posledné roky najviac doma, a obsahom nadviazal na odkaz Adamčiakovej tvorby.

Účinkujúci

foto: Milan Adamčiak, so súhlasom Michala Murina

Mi-65 (SK/CZ/IT)
Umelec
Mi-65 je zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 2011 pri príležitosti realizácie veľkého medzinárodného projektu Sound Exchange pod kuratelou slovenského skladateľa Daniela Mateja a nemeckého producenta a kurátora Carstena Seiffartha. Projekt TRANS music [VARIATIONS], z ktorého výber súbor uvedie na festivale...
Čítaj viac >>>

Los Amargados (CZ/US)
Umelec
George Cremaschi a Petr Vrba sú aktívnymi hýbateľmi pražskej improvizačné scény, kde nielen sami vystupujú, ale usporadúvajú koncerty, organizujú workshopy, happeningy, festivaly a podobne. Obaja sú činní v medzinárodných zoskupeniach a vydávajú albumy po celom svete. Spoločne založili niekoľko improvizačných...
Čítaj viac >>>

foto: Lucia Kovalová

Jonáš Gruska (SK)
Umelec Spíker
Venuje sa hudbe a experimentovaniu so zvukom. Študoval na Institute of Sonology v Haagu a na Hudobnej akadémii v Krakove. Vytvoril niekoľko site-specific zvukových inštalácií založených na rezonančných vlastnostiach konkrétnych priestorov a materiálov. Vedie workshopy o sonifikácii, field recording a...
Čítaj viac >>>

Petra Fornayová & Peter Machajdík (SK)
Umelec
Tanečníčka a choreografka Petra Fornayová a skladateľ Peter Machajdík sa na JAMA opäť stretnú v spoločnej performance. V minulosti spolu vytvorili projekt Diamondance – Hommage á 2M, otvorenú hru / happening odohrávajúci sa “na” grafickej partitúre Milana Adamčiaka pretvorenej do...
Čítaj viac >>>

Tigris Argentum (SK)
Umelec
Tigris Argentum je akustický, industriálny DIY projekt, ktorý vznikol na sklonku leta 2017 za účelom skúmania kovu ako média pre prenos zvukovej vlny. Spája sa v ňom fyzika a matematika s tisíc rokov starými, hoci modifikovanými, gongovými technikami a obsesia...
Čítaj viac >>>

foto: Eva Vozárová

Anna Čonková (SK)
Umelec
Anna Čonková je absolventka herectva alternatívneho a bábkového divadla na DAMU Praha. Pôsobila v rôznych kamenných či alternatívnych divadlách na Slovensku a v Česku. Od roku 2015 rozvíja svoju hudobnú platformu Stavros Papadopulos skúmajúcu ľudský hlas v rôznych subjektovo-objektových konšteláciách....
Čítaj viac >>>

foto: Adam Šakový

Lucia G. Stach (SK)
Spíker
Vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. Vyštudovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Absolvovala viacero študijných a rezidenčných pobytov: na Karlovej univerzite v Prahe, Sommerakademie v Salzburgu a v Museumsquartier vo Viedni. Ako kurátorka pracovala...
Čítaj viac >>>

foto: Martin Murin

Michal Murin (SK)
Spíker
Intermediálny umelec a pedagóg. Od 80. rokov sa venuje experimentálnej a súčasnej hudbe, v rokoch 1984 – 1989 pravidelne korešpondenčne komunikoval s Karlheinzom Stockhausenom. Od polovice osemdesiatych rokov vytvára grafické partitúry, akustické performancie a konceptuálno-hudobné projekty. Od roku 1987 spolupracoval...
Čítaj viac >>>

foto: © Vojtěch Havlík 2017

Daniel Matej (SK)
Spíker
Slovenský skladateľ, dirigent, performer, muzikológ, pedagóg a organizátor hudobného života. Študoval hudobnú teóriu a kompozíciu na VŠMU v Bratislave, na Conservatoire national supérieur v Paríži a na Koninklijk Conservatorium v Haagu. Pôsobil v Berlíne ako „composer-in-residence“ v rámci umeleckého programu...
Čítaj viac >>>

Monika Čertezni (SK)
Spíker
Tanečníčka, choreografka a vedecká pracovníčka. Absolvovala Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, bola členkou baletného súboru Slovenského národného divadla a študovala pedagogiku moderného tanca na Hudobnej a tanečnej fakulte v Bratislave. Neskôr pôsobila v tanečných a divadelných zoskupeniach a pracovala s renomovanými...
Čítaj viac >>>

Richard Kitta (SK)
Spíker
Umelec, pedagóg, kultúrny aktivista. Venuje sa výstavným a kurátorským projektom v súčasnom umení. Stojí za umeleckými projektami DIG gallery, MAO alebo Kotolňa, ktoré sú zamerané na prezentáciu súčasného umenia a ktoré sa stali súčasťou kultúrnej zóny na východe Slovenska. Aktivity...
Čítaj viac >>>

foto: Ctibor Bachratý

Ján Šimko (SK)
Spíker
Divadelný teoretik, pedagóg a režisér. Vyštudoval psychológiu, estetiku a divadelnú vedu v Prahe a v Bratislave. Spoluzakladal divadlo M.U.T. v Prahe a bratislavskú platformu Tucet orientovanú na autorské divadlo. Pôsobil ako umelecký šéf Štúdia 12, je členom dramaturgickej rady Medzinárodného...
Čítaj viac >>>

foto: Peter Ančic

Svätopluk Mikyta (SK)
Spíker Lokálny
Svätopluk Mikyta je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Staatliche Akademie der Bildenden Künste v Stuttgarte a držiteľom DAAD štipendia na Universität der Künste Berlin. V roku 2008 získal Cenu Oskára Čepana udeľovanú mladému slovenskému umelcovi. Absolvoval rezidenčný pobyt...
Čítaj viac >>>

Juraj Gábor (SK)
Umelec
Absolvent VŠVU v Bratislave, ateliéru prof. Antona Čierneho. V roku 2012 získal cenu Igora Kalného udeľovanú mladému autorovi do 30 rokov v rámci VI. Zlínskeho salóna mladých. Medzi rokmi 2012 – 2016 absolvoval niekoľko zahraničných rezidencií. V roku 2016 sa...
Čítaj viac >>>

Michal Bosák (SK)
Lokálny
Rodák z Banskej Štiavnice, väčšinu života prežil v Banskej Belej. Od roku 2009 tu má v nájme krčmu poniže obecného úradu, ktorú miestni poznajú ako krčmu “U Michala”. Milan Adamčiak býval častým hosťom, čo viedlo k postupnému vzniku priateľstva medzi...
Čítaj viac >>>

Cluster ensemble (SK)
Umelec
Interdisciplinárna umelecká skupina Cluster ensemble vznikla v roku 2009, kedy premiérovala skladbu Six Pianos od Steva Reicha v jednom z bratislavských obchodov s klavírmi. Voľné zoskupenie hosťujúcich umelcov sústredených okolo umeleckej dvojice Ivan Šiller a Fero Király odvtedy pravidelne koncertuje...
Čítaj viac >>>

foto: archív Banská St a nica

Milan Adamčiak (SK)
Umelec Lokálny
Slovenský konceptuálny umelec, výtvarník, hudobník, autor vizuálnej poézie, skladateľ a muzikológ. Venoval sa vizuálnej poézii, grafickým partitúram, performance, experimentálnemu komponovaniu. V roku 1989 spoluzaložil avantgardný súbor Transmusic comp., ktorý okrem množstva vystúpení na Slovensku hrával aj v zahraničí. Jeho diela...
Čítaj viac >>>
Program

Štvrtok 3. 10.

18.30Kto bol Milan Adamčiak?
(Krčma U Michala)

Ivan Šiller a Fero Király prezentujú tvorbu Milana Adamčiaka (prednáška – sprievodný program pre miestnych obyvateľov)

Piatok 4. 10.

17.00Registrácia účastníkov festivalu
(Parter BSC)
18.00Otvárame!
(Parter BSC)

Rozprávanie, pitie a zoznamovanie sa.
Medvedia hlava a nájdené cello (otvorenie výstavy)
Arnold Kojnok – Muzikológ a tvorca (premietanie filmu, 42 min.)
JAMA (experimentálna rozhlasová hra o Milanovi Adamčiakovi)
Svätopluk Mikyta, Michal Murin, Rastislav Marko, Ivan Šiller, Zuzana Bodnárová, Fero Király

19.30Brakická situácia
(Parter BSC)

Petra Fornayová & Peter Machajdík, performance

20.15Stojím a čakám
(Parter BSC)

Anka Čonková & miestni dobrovoľníci, performance

Sobota 5. 10.

8.30Otvárame (dvere)!
(Parter BSC)

Ranná káva a čaj na prebudenie. Príďte načas.

9.00Sympózium
(Parter BSC)

6 x 20 minút rozprávania o dobrodružstvách v umení, Milanovi Adamčiakovi a témach blízkych festivalu. Na záver diskusia.
Lucia G. Stach, Monika Čertezni, Ján Šimko, Daniel Matej, Richard Kitta, Jonáš Gruska

12.20Obed a presun na železničnú stanicu
(Parter BSC)

Meníme zvukové situácie na železničnej stanici. Stanica bola roky sídlom rezidenčnej platformy Banská St a nica Contemporary, ktorá ku koncu roka 2019 z priestoru odchádza. Symbolicky sa rozlúčime s miestom, ktoré často navštevoval a tvoril na ňom aj Milan Adamčiak.
Tigris Argentum, Jonáš Gruska, Los Amargados, Mi-65

15.55Nezámerné putovanie s M.A. 
(Železničná stanica Banská Štiavnica)

Vyrážame do krajiny v Milanových stopách. Vezmite si pohodlnú obuv a teplé oblečenie. Cesta je dlhá. Vlaky nečakajú.

16.00Zastavenie č. 1: Banská Belá – zastávka (bývalá vlaková zastávka zrušená v roku 2016)

Vlak zastaví, tam kde už roky nestojí. Vo vysokej tráve a žihľave predstavíme miesto-špecifickú sochársku intervenciu Juraja Gábora. Predstavenie konceptu Nezámerného putovania s M.A.

0.59Zastavenie č. 2: „Panovníkov palác“

Pokračujeme malým chodníkom, cez kríky a potok na miesto, kde Adamčiak strávil posledné roky života.
Juraj Gábor, Marek Kundlák, Ján Šimko

17.00JAMA – experimentálna rozhlasová hra
(Banská Belá)

Vysielanie experimentálnej rozhlasovej hry JAMA  z produkcie Rádia Devín o Milanovi Adamčiakovi rozhlasom po drôte v Banskej Belej. (Sprievodný program pre miestnych)

Uvedenie druhého albumu Cluster ensemble, ktorý bude existovať iba v jukeboxe v krčme U Michala v Banskej Belej. Album 478 obsahuje nahrávky grafických partitúr Milana Adamčiaka. Voľná zábava, všetci sú vítaní.

Nedeľa 6. 10.

(vernisáž, sprievodný program festivalu)

Počas septembra zrealizoval Juraj Gábor v rámci rezidencie Trojica AIR inštaláciu pri Studničke na Červenej studni, ktorá vytvára prírodnú prechodovú situáciu. Tak, ako je tomu v jeho predošlých projektoch, počíta s aktívnym vstupom – participáciou diváka. Projekt uvedieme do života komentovanou prechádzkou s autorom z historického centra Štiavnice na jej okraj. Stretnutie záujemcov pred Trojičným stĺpom na námestí Sv. Trojice o 13:00.

Juraj Gábor

Adresy
Parter BSC. A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica (Prístup do priestoru je po kovových schodoch z ulice nadol alebo zdola od plavárne na Mládežníckej ulici cez park hore.)
Banská Štiavnica | Námestie Sv. Trojice.
Veľká Vodárenská. Pod Červenou studňou, Banská Štiavnica
Hájovňa KTC. Nad Rozgrundom 1, Banská Štiavnica
Železničná stanica Banská Štiavnica. Trate mládeže 6, Banská Štiavnica
Krčma U Michala. Banská Belá 282
Banská Belá, zastávka. (Zrušená vlaková zastávka na znamenie.)
Banská Belá.
Partneri

Partneri

Mediálni partneri