My default image
Program

Sobota 08. 10.

17.00 - 18.30PROLÓG
(Kultúrne stredisko Podhorie)

Das Leben eines Menschen – príbeh Milana Adamčiaka

SPRIEVODNÝ PROGRAM pre miestnu komunitu

Arnold Kojnok – Muzikológ a tvorca (premietanie filmu)

Diskusia s hudobníkom a organizátorom podujatia JAMA Ferom Királyom

Piatok 14. 10.

18.30 - 21.30KAPITOLA 1
(Parter BSC)

Otvorenie. Tu sa všetci stretneme na štarte JAMA 76.

Odporúčame nezmeškať.

Viac info na mieste.

Sobota 15. 10.

9.00 - 20.30KAPITOLA 2
(Ubytovanie Marína)

Viac info na mieste.

Nedeľa 16. 10.

10.00 - 11.00KAPITOLA 3
(Parter BSC)

Viac info na mieste.

12.00 - 13.30EPILÓG

Eglė Budvytytė – Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars

SPRIEVODNÝ PROGRAM v spolupráci s Galériou Jozefa Kollára

Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Lýdiou Pribišovou.

Účinkujúci

klavír –> mono –> metal –> Fourier –> deklarácia (AT)

What at first seems like chaotic movements can soon be experienced in structured, recurring patterns and associations. This is made possible by the precise computer control and networking of the players, and the control of the feedbacks by means of digital signal processing.

približovanie –> stretávanie –> vzďaľovanie (CZ)

…začal jsem se zabývat úvahami o tom, co by se stalo, kdyby se notové osnovy v partituře naklonily a vše ostatní zůstalo na svých místech. Všechny tóny by pak musely stoupat nebo klesat, podle toho jak by postupovaly napříč notovými linkami. Celou věc jsem začal systematicky prozkoumávat. Tohle je výsledek.

migrácia –> sociálna logika –> komplexné systémy –> vznikavosť (SK/CZ)

Už od 60. rokov minulého storočia sa objavujú snahy o racionálne uchopenie toho, čo bolo kedysi považované za prejavy iracionality a chaosu. V skutočnosti však vďaka svojej schopnosti vytvárať rozmanitosť môžu rôzne zabudnuté pravidlá vzniku sídelných štruktúr predstavovať zaujímavé precedensy aj pre súčasné mestá, ktorých rigidné pravidlá navrhovania a plánovania sa časom ukázali nedostatočné.

Pythagoras –> Babbage –> Turing (CZ)

Na přelomu 50. a 60. let 20. století začaly experimenty s využitím počítačů pro vytváření algoritmicky generovaných uměleckých děl. Nyní jsme na počátku další vlny zájmu o generativní umění, tentokrát vyvolané využíváním strojového učení a neuronových sítí pro analýzu, dotváření a přetváření existujících uměleckých děl i vytváření děl nových. Kdy to vše začalo?

chobotnice –> prečo –> budúcnosť –> minulosť (SK)

Život je silný fenomén, a hoci ten náš sa začal iba jednou jedinou bunkou, predstavuje interakciu minulosti a súčasnosti, cieľom ktorej je úspešná budúcnosť. Minulosťou sú naše gény, súčasnosťou naše životné prostredie. Čo je ale úspešná budúcnosť?

jeu-de-paume –> fitín –> Jelinek –> konfliktné situácie –> oranžová (SK)

Múdri ľudia hovoria, že umenie má so športom veľa spoločného. Napríklad divadlo má údajne viac spoločného so športom a hrami než s rituálom alebo hraním sa. Spoločným menovateľom pre obe je rozhodovanie v konfliktných situáciách. Aké konflitné situácie zažijeme na JAMA 76 a aké rozhodnutia urobíme?

posthumánny –> urbanizmus –> dark spaces –> „škaredé“ správanie (SK)

Budem používať svoje telo nekorektne, tak aby nezapadalo do predstavy, ako sa má telo v mestskom priestore správať. Chcem zdieľať moje driftovanie mestom, pretože mesto je priestorom, kde sa vynárajú nové, náhodné kartografie.

mimo –> mimo –> myseľ –> telo –> vietor (CZ)

Je to prostor mimo prostor. Trošku v lese nebo na poli, trošku na periférii města. Často se tam najde červená skrvnka. Malá stopa života ve zdánlivě tichém a opuštěném světě.

srsť –> interdependencia –> strom –> hmyz –> Larghissimo (SK)

Namiesto neustáleho zrýchľovania spomaľovať, viac spať… Pôsobiť možno neschopne, no aj tak byť zodpovedný za životy ďalších. Je to záhada, ktorá si nevie nájsť svoje evolučné opodstatnenie.

identita –> výzdoba –> maska –> kontrakt –> kmene (SK)

…špekulatívna parafráza na výzdobu, akou svoju identitu a kmeňovú príslušnosť oddávna prejavujú klany, spoločenstvá, etniká a triedy celého sveta. Tetovania, bojové farby a kroje dnes nahrádzajú uniformy, rovnošaty, obleky či šperky. V každom kmeni platia pre výzdobu špecifické pravidlá a každá rovnošata je signálom určitého spoločenského kontraktu. Aký kontrakt je ten váš?

JAMA nemá zverejnený program.
Nemá JAMA zverejnený program?
Zverejnený program JAMA nemá.


Nemá?
Nem?
Ne?
N?
!

JAMA 76 sa aj tento rok opäť odohrá v kraji, kde Milan Adamčiak žil posledné roky svojho života. Program tentoraz nezverejňujeme. Rozhodli sme sa tak preto, že by sme vám radi ponúkli JAMA ako prostredie slobody a prekvapení.

Ale aby ste mali aspoň akú takú predstavu: budete môcť vidieť a počuť nástroj, z ktorého by sa M. A. určite tešil. Spája totiž v sebe dva azda najsilnejšie komponenty, ktoré sú pre hudbu dneška charakteristické. Akustiku – neamplifikovaný zvuk, ktorý je všade okolo nás ako najdokonalejší ambisonický systém, ktorý je zároveň technicky nereprodukovateľný, a digitálne médium – programovateľnú algoritmickú mašinu snov. Uvidíte aj kvalitu slovenskej vody, exotické zvieratá, čosi z módy a – netradične pre JAMA – dokonca aj zo športu. Tak ako každý rok prinesieme dielne, prednášky a koncerty, zvukové inštalácie, performancie, výstavu.

Po dvoch rokoch pandémie, kedy sme sa museli vzdať pôsobenia v Banskej Belej a v Podhorí, nás teší fakt, že sa budeme môcť do oboch obcí vrátiť. V jednej z nich pripravujeme sprievodný adamčiakovský “ABC špeciál” pre lokálnu komunitu. Do druhej… no… to uvidíte, ak trafíte.

Tento rok JAMA pravdepodobne každý z vás (aj nás) zažije inak. Ale to vôbec nevadí. Ako píše Václav Janoščík: “Být sám sebou ‚vy-růstat‘ totiž znamená nejen přesáhnout horizont prostředí, ale zároveň využít jeho možnosti […]. Samotné prostředí se rodí až postupně spolu s námi s tím, jak je nejen nahlížíme, ale i vytváříme a napínáme.“ Rozmanitosť vnímania je prejavom rôznych vnútorných biotopov, kde pestrosť je úmerná kvalite a zdraviu života.

JAMA 76 bude mať pravidlá. Prezradíme vám ich v pravý čas. Potrebné je len prísť.

O tom, kedy a kam, vám dáme zavčasu vedieť.

Takže 3… 2… 1… Pozývame!

JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka sa uskutoční od piatku 14. 10. podvečera do nedele 16. 10. skorého poobedia.

!
á?
má?
emá?
Nemá?

 

 

 

/*

„…while (they) put in their daily gaming hours as mandated by Utopia’s oath to take their leisure necessary for productivity, recognizing play and rest as tools without which they will never conquer death or reach the stars.“

– Ada Palmer: Perhaps the Stars

*/

Partneri

Partneri

Mediálni partneri