JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka

Aftermovie by Jakuba Kratochvíla

Keď sme JAMA v roku 2019 zakladali, jej idea pramenila z priania pripomínať si Milana Adamčiaka a udržať pri živote étos vnútornej slobody, ktorá mu bola prirodzená. Možno to bol aj jeho osobný únik, kto vie, no jeho poznávacími znameniami boli schopnosť neobmedzovať sa materiálom, médiom ani životnou situáciou, inklinácia k spontánnej akcii, sklon k hre. V tomto duchu sme preto aj JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka koncipovali nielen ako prehliadku súčasného umenia, ale aj ako ucelený objekt, ktorý má svoje pravidlá, vnútornú dynamiku a niesol podobu dvojdňovej hry. Prvý raz sme zároveň pripravili na JAMA nelineárny program, z ktorého návštevníci spoznali iba tú časť, ktorú sami zažili. Nikto nevidel všetko a počas hry nikto nevedel, čo mu ušlo. V JAMA 76 sa účastníci ocitli ako hráči. Mali všetky práva, slobody aj zodpovednosť z tohto statusu vyplývajúce, vrátane možnosti rozhodnúť sa nehrať. Vždy od nás dostali na výber, kam ísť ďalej, no rozhodnutia boli ich vlastné a kvalitu prežívania mali len vo svojich rukách. Bolo na každom, či nasledoval herný plán, ktorý sme pre túto príležitosť nakreslili, alebo sa v hracom poli stratil. Všetky možnosti sú správne. Je to predsa vaša hra.

JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka

Aftermovie Tomáša Prištiaka

JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka termínovo aj obsahovo zachytil druhú pandemickú jeseň: Bol poznačený neistotou z budúcnosti, umeleckými výpoveďami o klimatickej a spoločenskej tiesni, ale aj hľadaním utopických budúcností a dobrých koncov. Súčasťou ročníka bola kolektívna medzinárodná výstava Stratený človek v kurátorskej koncepcii Lucie G. Stach, ktorá prezentovala tvorbu 40-ky umelcov a umelkýň z rôznych krajín a generácií a do konania JAMA ponúkla výdatný sprievodný program sprievodných intervencií a performancií. Celé podujatie sa odohralo formou skupinového putovania po kopcoch obklopujúcich Banskú Štiavnicu a jeho spájajúcim princípom bola grafická partitúra Fera Királya a Evy Vozárovej, na základe ktorej je možné tretie vydanie JAMA „odohrať“ podľa pokynov autorov kdekoľvek a kedykoľvek.

JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka

Aftermovie Tomáša Prištiaka

Druhé – pôvodne neplánované – vydanie JAMA sa konalo na vrchole covidovej sezóny na jeseň 2020. V dôsledku protipandemckých opatrení sa uskutočnilo iba online. Site-specific program sa streamoval z Parteru BSC, Banskej Štiavnice a priľahlých lesov a lúk za prítomnosti umelcov, no bez účasti publika.

JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka

…a že neboo nič počuť

aftermovie Tomáša Prištiaka

Nechceme, aby odkaz Milana Adamčiaka prežíval iba v monografiách a galériách. Jeho rukopis vznikal na periférii – umeleckej a ostatné roky aj geografickej a spoločenskej. Tunajšie okolie ho formovalo, tu ho možno najlepšie pochopiť, čerpať z neho a nadviazať naň. JAMA si pripomenula nedožité 73. narodeniny Milana Adamčiaka na miestach, na ktorých bol posledné roky najviac doma, a obsahom nadviazal na odkaz Adamčiakovej tvorby.