Viktor Fuček (SK)

Architekt a absolvent Ateliéru konceptuálnej tvorby na Akadémii výtvarných umění v Prahe. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jeho dizertačný výskum je zameraný na prepojenia performancie a architektúry. Vytvára diela, v ktorých posúva hranice toho, čo sa zvyčajne vníma ako architektonický priestor, a ukazuje, ako môžu experimentálne postupy pomôcť nájsť nové stratégie na riešenie výziev súčasnej spoločnosti. Jeho práca bola prezentovaná na samostatných a skupinových výstavách v slovenskom a medzinárodnom kontexte. Bol finalistom Ceny Oskára Čepana (2015) a Ceny Nadácie Novum pre profesionálov (2018). V súčasnosti je asistentom INTRA výskumného projektu na Die Angewantde vo Viedni.