Prihlasovanie na Dielne 77

Prihlasovanie na Dielne 77

Aj tento rok máme na JAMA priestor pre študentstvo chtivé po hraní sa, tvorbe, učení sa a tak celkovo viac-než-len-pasívnom vyžití sa pri príležitosti JAMA sedemdesiatsedmičky. Na výber máte z dvoch celodenných dielní pod vedením umelectva a lektorstva, na ktorých vzniknú výstupy pre hlavný program podujatia. Každý účastník*čka si môže vybrať jednu z dielní, na ktorej strávi svoj čas. Dielne 77 budú viesť pohybová umelkyňa Eva Priečková a vizuálny umelec a hudobník Erik Sikora. Viac info o oboch dielňach a lektorstve nižšie.

Prihlásiť sa môžete do 4.10.2023 cez prihlasovací formulár nižšie.Viac info o podmienkach a programe dielní nájdete na tejto stránke.

Kapacita je obmedzená.

Kto sa môže prihlásiť?
Dielne sú otvorené pre študentstvo stredných alebo vysokých škôl vo veku nad 18 rokov. Preferujeme študenstvo škôl s umeleckým zameraním, ale prihlásiť sa môžete, aj ak ste zo škôl iného zamerania a máte záujem o súčasné umenie. Prihlásiť sa môžu aj absolventi*ky workshopov z predošlých ročníkov JAMA.

Kedy a kde?
JAMA – 77. ročník Milana Adamčiaka sa koná v Banskej Štiavnici, Banskej Belej a okolí 13. a 14. októbra 2023. Študentské dielne sa konajú v piatok 13. októbra od cca 9:00 do 18:00. Príchod do Štiavnice je preto potrebný už vo štvrtok 12. 10. večer alebo v piatok ráno pred začiatkom programu.

Podmienky účasti na Dielňach 77 sú:
– Vyplnenie prihlasovacieho formuláru
– Uhradenie účastníckeho poplatku (v prípade vybratia na Dielne)
– Príchod do Banskej Štiavnice včas pred začiatkom Dielní 77. Účastníctvo, ktoré sa nemôže dostaviť načas, nemôžeme akceptovať.
– Očakávame, že vybraní*é uchádzači*ky sa zúčastnia okrem Dielní aj celého programu JAMA 77 v priebehu piatka a soboty. Prihlásením sa na Dielne vyjadrujete svoj súhlas s touto podmienkou a potvrdzujete, že zotrváte na JAMA po celý čas.

Ako sa prihlásiť?
Pre získanie miesta na Dielňach 77 je potrebné vyplniť prihlasovací formulár najneskôr do 4. októbra 2023 23:59. V prihlasovacom formulári si vybrte jednu z dielní, na ktorej preferujete zúčastniť sa. Výber je záväzný. V prípade, že vás vyberieme na Dielne 77, očakávame, že nebudete svoju voľbu neskôr meniť.

Vybrané účastníctvo potvrdíme a budeme kontaktovať po 7. októbri. Kapacita dielní je limitovaná.

Účastnícky poplatok
Registračný poplatok sa vzťahuje na účastníctvo, ktoré vyberieme na Dielne 77 a je vo výške 11 eur. Poplatok bude potrebné uhradiť po vybraní na Dielne podľa pokynov organizátora. V prípade, že poplatok neuhradíte, môžeme vaše miesto posunúť iným záujemcom.

Pokiaľ si registračný poplatok nemôžete z akéhokoľvek dôvodu dovoliť, napíšte nám o dôvodoch viac v prihlasovacom formulári. Takéto prípady budeme posudzovať samostatne.

Čo v tejto cene dostanete?
– Vstup na celú JAMA 77 a všetky jej aktivity (cena študentského lístka v predpredaji je 15 eur)
– účasť na jednej z Dielní
– Účasť v programe JAMA 77
– Ubytovanie na tri noci v hostelovom štandarde
– Piatkové raňajky a obed

Čo si musíte zabezpečiť na vlastné náklady?
– Dopravu do Banskej Štiavnice a naspäť domov
– Stravu mimo piatkového rána a obeda

Čo ak vás nevyberieme?
Na JAMA môžete prísť aj tak – študentský lístok zoženiete v predpredaji, pohľadajte si ubytovanie na polovicu októbra a budeme sa na vás tešiť!

 

 

Čo je JAMA?

 

JAMA je podujatie odohrávajúce sa na pomedzí umeleckých foriem, médií a životných situácií. Spája tvorcov a účastníkov z rôznych prostredí. Ak je to možné, snaží sa o aktívnu účasť návštevníctva, miestnej komunity a študentstva. Každoročné vydania sú číslované na počesť nedožitých narodenín intermediálneho umelca Milana Adamčiaka (1946-2017). Viac info o JAMA nájdete na našom webe: jama.ooo/o-jama

 

Organizátorom JAMA – 77. ročník Milana Adamčiaka je združenie ooo. JAMA sa koná s podporou Fond na podporu umenia, ktorý podujatie podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner, Slovenský ochranný zväz autorský, Nadácie SPP, Banskobystrického samosprávneho kraja a Hudobného fondu. Ďakujeme!

Lektori a program Dielní 77

Dielňa #1
Eva Priečková – Udržiavanie vzájomného pnutia

Tanečná sála ako laboratórium pre sociálne vzťahy (podľa Keitha Hennessyho). Eva o programe dielne píše: “Počas workshopu budeme spoločne cez pohyb a dialóg skúmať možnosti vzájomného prepojenia, odpojenia sa a závislostí. Skúsime zažiť telo kolektívne. Vnímať ho ako nádobu, ktorá nesie príbehy každej jednej a jedného z nás. Čo a ako tvaruje naše individuálne a kolektívne telo? Osobné skúsenosti, sociálne vzťahy alebo globálne výzvy? Cez vzájomné načúvanie, hru a experiment s konsenzuálnym dotykom si opätovne osvojíme blízkosť k sebe a iným. Počas workshopu vám ponúknem metódu pohybového bádania, ktorá je založená na vtelenej skúsenosti, prepojení tela a mysle, kritickom uvažovaní a kladení si otázok o vzťahu medzi tancom a sociálnymi vzťahmi. Metóda nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti s tanečným umením, je otvorená všetkým. Zvedavý záujem o skúmanie neznámeho je však príjemným začiatkom.”

Eva Priečková je (ne)závislá pohybová umelkyňa pôsobiaca na Slovensku, v Česku a  v Chorvátsku. Vo svojom výskume vyvracia koncept tanečnej virtuozity a dokonale ovládaného a vycvičeného tela. Zameriava sa na fenomén pohybu v každodennom živote a jeho rozvoj v komunite. Jej východiskom je koncept zdieľaného zážitku, vtelenej skúsenosti a tvorivého pozorovaného flow. Aktuálne pôsobí ako doktorandka na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.

Dielňa #2
Erik Sikora – Džem pre jazyk

 

Erik Sikora a.k.a. Džumelec sa v tvorbe pesničiek snaží o dokumentovanie reality bez znásilňovania jazyka rýmovaním a inými umelými prísadami. Lenže tvoriť texty v slovenčine je ťažké. Kodifikovať novú, rytmickejšiu slovenčinu by mohlo byť ľahšie, alebo aspoň lákavejšie. Popri skúsenostiach s tvorbou pesničiek prišiel Erik na niekoľko fínt, ako sa vysporiadať so slovenčinou, aby lepšie sedela do rytmu hudby, a počas workshopu vás donich zasvätí. To však nestačí, chcelo by to komplexnú zmenu melódie, dôrazu, koncoviek, skloňovania, a podobne. Účastníctvo preto prinesie svoje návrhy pre lepšiu slovenčinu, a následné praktické ukážky využitia pre texty, pesničky či celkovú komunikáciu. Cieľom je snaha o vytvorenie jazyka, ktorý by sa v komunikácii nepoužíval ako súboj monológov, ale ako spoločný rozprávací džem.

Erik Sikora je košický konceptuálny umelec. Svoje performatívne praktiky ukazuje naživo alebo šíri ako videá či pesničky na internete. Mixuje ustálenosti formátov motivačnej prednášky, koncertu, stand-upu, učiteľstva, osobnej angažovanosti a všeličoho iného, pričom – slovami kurátora Jiřího Ptáčka – “hopsá po břitu trapnosti” – a to k všeobecnému potešeniu a radosti diváctva. Je držiteľom Ceny Oskára Čepana 2019. Aktuálne pôsobí ako pedagóg v Ateliéri fotografie a nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.