Hľadáme dobrovoľníkov!

 

Na festival JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli s hladkým priebehom festivalu. Práca je nenáročná, zaujímavá a je vhodná najmä pre študentov a mladých ľudí, ktorí sa chcú priblížiť dianiu v súčasnom umení alebo sa naučiť viac o fungovaní kultúrnych podujatí.

Kedy? 4. – 5. októbra 2019

Kde? V Banskej Štiavnici na medzinárodnom festivale intermediálneho umenia JAMA

Dokedy je možné sa prihlásiť? Do štvrtka 26. septembra 2019

Ako sa prihlásiť? E-mailom na adresu sylvia@cluster-ensemble.com

Akých dobrovoľníkov hľadáme?

Hľadáme pomocníkov na jednoduché, fyzicky nenáročné činnosti spojené s organizáciou festivalu – pomoc pri akreditovaní hostí a predaji vstupného, výpomoc pre produkčný tím (vybavovanie drobných úloh), poskytovanie informácií hosťom a pod.

Aké sú podmienky?

Dobrovoľníkov hľadáme na oba festivalové dni. Pomoc potrebujeme v piatok od 15:00 do 20:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Preferujeme dobrovoľníkov, ktorí môžu byť k dispozícii po celý tento čas.

Pred nástupom na dobrovoľníctvo je potrebné absolvovať krátku inštruktáž a zoznámiť sa s festivalovým tímom, programom a miestom konania.

Dobrovoľnícke aktivity budú sústredené v priestore Parter BSC, novom sídle galérie Banská St a nica, na ul. A. Gwerkovej-Göllnerovej 6 v Banskej Štiavnici.

Pre dobrovoľníkov bude počas výpomoci zabezpečené občerstvenie a pitný režim.

Dobrovoľníci dostanú jeden voľný vstup na celý festival pre kamaráta alebo blízkeho. Takisto sa sami môžu zúčastniť zvyšných aktivít festivalu mimo času, kedy majú službu (služby dobrovoľníkov potrebujeme iba pri niektorých aktivitách festivalu).

Od dobrovoľníkov JAMA očakávame svedomitosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a milé vystupovanie. Nielen organizátori, ale aj dobrovoľníci sú súčasťou festivalového tímu a reprezentujú festival 🙂

Dobrovoľníkom nevieme zabezpečiť ubytovanie v Banskej Štiavnici.

Tešíme sa na vás!