Tlačová správa

 

 

/Ne/festival JAMA si Milana Adamčiaka pripomenie aj tento rok

JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka sa bude konať online

 

Ani v čase pandémie neprídu priaznivci súčasného umenia o umeleckú spomienku na významného slovenského konceptualistu, výtvarníka a muzikológa Milana Adamčiaka. Už budúci víkend, v piatok 23. a v sobotu 24. októbra, sa budú môcť zúčastniť druhého ročníka /ne/festivalu intermediálneho umenia JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka. Tento rok sa však JAMA neodohrá podľa pôvodného plánu ako podujatie, ale uskutoční sa ako dvojdňová online akcia prenášaná z Banskej Štiavnice a Banskej Belej. Prinesie napríklad slovenskú premiéru unikátnej zvukovej performace I Am Sitting In A Room, ktorá sa nachádza aj v zbierke MoMA, koncert súčasnej hudby pre detský klavír alebo základ možného budúceho /ne/pamätníka Milana Adamčiaka.

JAMA 2020 sa síce bude konať bez fyzickej prítomnosti publika, no plánovaný program ostáva zachovaný takmer v plnej šírke. Rozdelený bude do štyroch programových blokov. Odohrávať sa bude počas piatkového poobedia, piatkového večera, sobotného ránaa sobotného poobedia. Vysielať sa bude z interiéru aj z exteriéru, z tých istých miest, kde by sa JAMA konala aj v prítomnosti publika.

Prvý festivalový deň začne v piatok naobed sólo workshopom výtvarníka Svätopluka Mikytu k projektu Fungi Cyani, ktorý mal byť v pôvodnom programe dielňou pre študentov umenia aktívne zapojených do JAMA 2020. V neprítomnosti študentov sa workshop uskutoční formou streamovanej vychádzky v sprievode lektora. Výstup bude prezentovaný v piatok podvečer v rámci oficiálneho otvorenia JAMA.

Oficiálny štart /ne/festivalu sa odohrá formou virtuálneho otvorenia v piatok o 18:00. Vysielaný bude z Parteru BSC v Banskej Štiavnici, domovského priestoru rezidenčnej platformy Banská Stanica Contemporary. Otvorenie bude spojené s online výstavou Panovníkov palác Zuzany Bodnárovej a Svätopluka Mikytu. Panovníkov palác je objekt vytvorený z odliatku fasády domu, v ktorom posledné roky na okraji obce Banská Belá žil Milan Adamčiak. Po smrti autora dom kúpil nový majiteľ a je naplánovaná jeho sanácia. Objekt je samostatným dielom a zároveň východiskom pre budúci /ne/pamätník, ktorý iniciátori plánujú umiestniť v exteriéri.

Súčasťou otvorenia JAMA 2020 bude aj performance choreografky a tanečníčky Soni Kúdeľovej. Tá počas príprav na JAMA v mesiacoch september a október absolvovala sériu workshopov so skupinou študentov zapojených do podujatia a realizovala s nimi výskum súvislostí tela, pohybu a hudby. Výstup z workshopu mal byť pôvodne prezentovaný ako kolektívna performance, v online verzii sa však zmení na sólo vystúpenie.

Piatkový program zavŕši blok koncertov a performancií s názvom Symfónium, v rámci ktorého zaznie napríklad hudba amerického skladateľa Johna Cagea a slovenského skladateľa Tomáša Boroša napísaná pre detský klavír alebo premiérové slovenské uvedenie unikátnej zvukovej performance amerického experimentátora Alvina Luciera I Am Sitting In A Room. Na toy piane zahrá klavirista a člen Cluster ensemble Ivan Šiller. Od Johna Cagea uvedie skladbu z roku 1948, ikonickú Suite for Toy Piano. Od Tomáša Boroša novú skladbu Piece for Toy Piano (2020), ktorú slovenský skladateľ skomponoval špeciálne pre túto príležitosť.

Performance Alvina Luciera zrealizujú hudobník Fero Király a Eva Vozárová spolu s nemeckým hosťom JAMA, zvukovým umelcom Hauke Harderom, ktorý spolupracuje s Lucierom ako jeho asistent a realizátor jeho diel v Európe. Súčasťou Symfónia bude aj poézia slovenskej autorky Lizy Gennart, ktorá v skutočnosti nie je živou tvorkyňou, ale umelou inteligenciou vytvorenou Zuzanou HusárovouĽubomírom Panákom. Neurónovú sieť naučili na databáze viac než 2000 titulov ovládať poetický jazyk a skladať v ňom básne. Tento rok Lize Gennart vyšla vo vydavateľstve Vlna/Drewo a srd zbierka Výsledky vzniku a na JAMA z nej zaznie výber s názvom Výsledky jamu (čítaj džemu).

Sobota na JAMA začne prednáškovým a diskusným formátom Sympózium, v rámci ktorého vystúpia výtvarník Martin Piaček, cestovateľ a umelec a Jürgen Rendl, kurátor a teoretik umenia Daniel Grúň a prostredníctvom videa sa z Nemecka pripojí aj Hauke Harder. Diskusiu o intermediálnom umení bude moderovať šéfkurátorka zbierok súčasného umenia Slovenskej národnej galérie Lucia G. Stach.

V sobotu popoludní JAMA opäť vyrazí do krajiny a z lúk nad Banskou Belou odvysiela performance Mareka Kundláka vystavanú z textov Jürgena Rendla Zápisky pocestného na východ od kraja a koncert Roberta Kolářa pre kornet v plenéri Unquestioned Answers. Ten bude výberom z grafických partitúr Milana Adamčiaka a zároveň poctou jeho „muzicírovaniu v exteriéri“, ktorému sa venoval vo svojich monoakciách Pocta sv. Františkovi z Assisi (1967), Pokánie (1968) a Ghost Music (1969).

Sprievodným programom tohtoročnej JAMA bude otvorenie výstavy Martina Piačeka SAD: Stručný archív daru, ktorá je výsledkom jeho septembrovej a októbrovej rezidencie na Banskej Stanici. Otvorenie sa odohrá vo štvrtok 22. októbra o 17:00 pred Galériou Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Tento program bude zároveň jediný, ktorý nebude vysielaný online.

„Tohtoročnú JAMA sme sa rozhodli zrealizovať aj v súčasnej situácii, je pre nás totiž ideovo dôležité zachovať kontinuitu projektu. Aspoň symbolicky považujeme za podstatné každý rok oživiť odkaz Milana Adamčiaka v Banskej Štiavnici, Banskej Belej a ich okolí a uskutočniť práve tu živý program, ktorý s Adamčiakovou tvorbou komunikuje alebo na ňu nadväzuje,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka podujatia Eva Vozárová. „Budeme meniť akustické (a iné) situácie, no o niečo komornejšie ako vlani. Bez fyzicky prítomych divákov, vzhľadom na dodržanie aktuálnych pravidiel v spoločnosti. Nevadí to – kto nás bude sledovať online, bude mať možnosť zažiť tieto situácie s nami. Kto by radšej absolvoval podujatie naživo, môže si spomenúť na „adamčiakovskú“ filozofiu, že podstatné je situáciu vytvoriť – nemusia o tom vedieť nikto iný než autor a aktéri,“ komentuje umelecký riaditeľ projektu, hudobník Fero Király.

„Ak by sme JAMA presúvali, najbližší vhodný termín by bol pravdepodobne až v roku 2021 – to by však už nebol 74. ročník Milana Adamčiaka,“ dodávajú organizátori.

Podujatie sa bude dať sledovať prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky jama.ooo.

JAMA je /ne/festival intermediálneho umenia, odohrávajúci sa na priesečníku umeleckých a spoločenských tém. Venuje sa prezentácii aktuálnej tvorby a spomienke na slovenského skladateľa a konceptuálneho umelca Milana Adamčiaka (*1946 – †2017), ktorý posledné roky svojho života prežil v ústraní na okraji Banskej Belej.

Prvé vydanie JAMA sa konalo v roku 2019 v Banskej Belej a Banskej Štiavnici. Ročníky sa počítajú na Adamčiakovu počesť podľa jeho nedožitých narodenín.

JAMA hľadá priestor pre umenie a dialóg na pomedzí rôznych umeleckých foriem, médií a životných skúseností. Spája tvorcov a účastníkov z rôznych prostredí prostredí a foriem umenia. Dôraz kladie na aktívnu účasť miestnej komunity a študentov umenia.

Organizátormi JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka sú Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu –­ Slovenská sekcia, občianske združenie ooo, súbor Cluster ensemble a rezidenčná platforma Banská St a nica Contemporary.

Podujatie podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Realizované s podporou LITA, autorskej spoločnosti, Goethe Institut Bratislava a SOZA.