\Koncert

Fero Király (SK)

Fero Király sa na JAMA – 76. ročníku Milana Adamčiaka vracia k dvom motívom, ktoré sa v jeho tvorbe objavujú opakovane: práca s existujúcimi, dá sa povedať aj  „nájdenými“ prostrediami, ktoré umelecky spracúva (o.i. v projekte Zvukové topografie s Evou Vozárovou, 2022), a fascinácia elektronikou – v tomto prípade vo veľkom množstve a rozmere. Banskoštiavnický obchod Prospect elektro na Kammerhofskej ulici vystavuje ako skrytý poklad, ktorý síce dobre pozná každý miestny majster, elektroamatér či technik, no málokedy majú možnosť ho oceniť laici či náhodní okoloidúci. Király ponúka čas a príležitosť zavnímať tento priestor ako to, čím skutočne je – moderný chrám, monument a stratený raj svojho druhu, priestor, oplývajúci hojnosťou a krásou, ktorý sa rozkladá na pár metroch štvorcových v okresnom meste a skrýva sa za nenápadnými dverami vedľa nablýskaných atrakcií.

V rámci JAMA 76 navrhujeme obchod Prospect Electro zaradiť na zoznam kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice.

~

Počas príprav JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka strávil Fero Király týždeň v kultúrnom centre Eleuzína. Na hornom poschodí býval a pracoval na organizácii podujatia, na spodné odchádzal dvakrát denne posadiť sa za klavír, vypnúť telefón, oddeliť sa okolitého sveta a pripravovať sa na uvedenie skladby For Bunita Marcus amerického skladateľa Mortona Feldmana. O svojej skúsenosti s touto skladbou Király hovorí:

„Na interpretovanie hudby mám papier. Je veľa skladieb, po ktorých som za svoje klaviristické obdobie poškuľoval. Jedna z nich bola aj For Bunita Marcus Mortona Feldmana. No posledých pár rokov som musel prehodnotiť svoje zámery kvôli zraneniu ruky. Hral som teda veľmi málo, skoro vôbec. 

Kondícia ruky sa postupne začala zlepšoval a tak som sa vrátil aj k Bunite Marcus. Prvýkrát som si ju zahral celú v jedno dopoludnie tohto roku vo februári, kedy sa začala tá hrozná vec, a nikomu nebolo príliš do reči. 

Hodinu a štvrť trvajúci Feldmanov abstraktný monológ sa zdá statický, zvukovo plochý, no jeho obsah treba hľadať v malých detailoch, ktoré tvoria akýsi atlas tieňov. 

Celý tento týždeň som sa pripravoval na tento koncert. Dôsledné zahratie For Bunita Marcus vyžaduje veľmi silnú koncentráciu, ktorú si poslucháč vôbec neuvedomuje. To sa  sa presne podobá na môj čas s knihami, ktoré teraz rád čítam. Isté kombinácie znakov nám dávajú hlboké významy. Ako často sa mi stáva, že si musím celé pasáže prečítať niekoľkokrát, aby som im porozumel.

Morton Feldman bol americký skladateľ, súputník Johna Cagea, Earlea Browna, Davida Tudora a iných. S jeho hudbou som sa stretol ešte na vysokej škole. Nebola to láska na prvý pohľad, no čím viac som ho počúval, tým silnejšie ma vťahoval do svojho sveta beztiaže, tvoreného zo zvukov, štruktúr, patternov a ticha. Na prvý pohľad pôsobí možno plocho, no pri počúvaní si človek aj interpret uvedomí, že celú pozornosť treba zamerať na detail tieňov a odtieňov. Feldman svoj tvorivý proces opisoval ako hľadanie zvukov za klavírom. Nemal žiaden systém. Nechal sa viesť intuíciou.“

Fero Király je hudobník a intermediálny umelec. Zaoberá sa umeleckými projektami s presahom do performance, soundartu a zvukových inštalácií, interpretáciám súčasnej hudby, vývojom vlastných audiovizuálnych nástrojov a edukačnými projektmi v oblasti hudby a kreatívneho programovania. Je súčasťou umeleckých združení ooo a Cluster ensemble a spoluzakladateľom JAMA. // ferokiraly.com

Fero Király: Stratený raj. 2022. Ready-made environment. 

raj –> skúsenosť krásy –> krehkosť

 

Fero Király: Hard Switch / Atlas tieňov. 2022. Koncertné prostredie. Vytvorené pre JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka. 

Morton Feldman: For Bunita Marcus. 1985. Slovenská premiéra. Trvanie: cca 75 min.

abstraktný –> monológ –> atlas tieňov –> intuícia –> 75

Foto: Marek Jančúch