\Umelec\Spíker

Jonáš Gruska (SK)

Venuje sa hudbe a experimentovaniu so zvukom. Študoval na Institute of Sonology v Haagu a na Hudobnej akadémii v Krakove. Vytvoril niekoľko site-specific zvukových inštalácií založených na rezonančných vlastnostiach konkrétnych priestorov a materiálov. Vedie workshopy o sonifikácii, field recording a programovaní pre umelcov. Vytvoril zaradienie Elektrosluch na zachytávanie zvukov elektromagnetických polí. Svoju tvorbu prezentoval na festivaloch v rôznych krajinách Európy. Slovenské publikum ho môže poznať napríklad z festivalov Melos-Éthos a Next, ale aj ako zakladateľa vydavateľstva LOM zameraného na experimentálne umenie a hudbu z východnej a strednej Európy a priestoru LOM space v bratislavskej Petržalke.