Jozef Cseres & Viktor Pantůček (CZ)

Jozef Cseres je estetik a filozof umenia a zvuku. Pôsobí na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Podieľal sa na mnohých kurátorsko-dramaturgických projektoch s presahom k intermediálnemu umeniu a tiež autorskej tvorivej intervencii. Z ostatných projektov stojí za pozornosť Do Not Disturb z roku 2021, ktorý priniesol sedem orchestrálnych programov súčasnej hudby naživo v siedmych vybraných hoteloch, ktorého súčasťou bol jeho cyklus unikátnych audiovizuálnych objektov. Viktor Pantůček je muzikológ a dramaturg. Stojí za viacročnou dramaturgiou Brno Contemporary Orchestra a od roku 2012 aj za medzinárodným festivalom Expozice nové hudby. Je členom výboru Českej spoločnosti pre novú hudbu. Pôsobí na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.