\Umelec

Juraj Gábor (SK)

Absolvent VŠVU v Bratislave, ateliéru prof. Antona Čierneho. V roku 2012 získal cenu Igora Kalného udeľovanú mladému autorovi do 30 rokov v rámci VI. Zlínskeho salóna mladých. Medzi rokmi 2012 – 2016 absolvoval niekoľko zahraničných rezidencií. V roku 2016 sa dostal do finále Ceny Oskára Čepana. Pracuje vo veľkom, v posledných rokoch sa venuje najmä veľkorozmerným inštaláciám, ktoré okrem premyslenej architektúry aktivujú, a to doslovne (telesne), aj diváka. Či už ide o Zrakovú pyramídu (2015) v Súľove, landartovú intervenciu spájajúcu funkciu (prístrešok) s pôžitkom (autorom vybraného a zarámcovaného) výhľadu do prírody, ktorá odkazuje na jeho staršiu prácu Edmund (2011), ktorú realizoval v rámci rezidencie v priestore Banská St a nica, alebo dočastnú inštaláciu Vertikálna gradácia (2016) v Galérii Kostka v Meet factory v Prahe. U Gábora sa premýšľanie o priestore, o výhľade, o obraze, o divákovi opiera o dejiny umenia, teóriu a analytické zhodnocovanie videného. V septembri 2019 sa vracia do Banskej Štiavnice, kde strávil takmer dva roky po škole. V rámci rezidencie Banská St a nica a na základe vlastnej spomienky na Milana Adamčiaka tu vytvorí intervenciu na mieste bývalej vlakovej zastávky Banská Belá zastávka. Práve tú využíval Adamčiak na presun medzi Štiavnicou a Banskou Belou.