\Umelec

Mi-65 (SK/CZ/IT)

Mi-65 je zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 2011 pri príležitosti realizácie veľkého medzinárodného projektu Sound Exchange pod kuratelou slovenského skladateľa Daniela Mateja a nemeckého producenta a kurátora Carstena Seiffartha. Projekt TRANS music [VARIATIONS], z ktorého výber súbor uvedie na festivale JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka, je zameraný na interpretáciu grafických a verbálnych partitúr Milana Adamčiaka, slovenského “fluxového” umelca, ktorý svojím otvoreným, mimoriadne kreatívnym a nekonvenčným prístupom k tvorbe ovplyvnil mnohých českých a slovenských umelcov. Projekt vznikol pri príležitosti jeho 65. narodenín.