Michal Kindernay (CZ)

Autor videoinštalácií, videoperformancií a interaktívnych aplikácií, využívajúcich senzorické vstupy. Spolupracoval s výtvarníkom a performerom Milanom Langerom a kolektívom Victory Nox. Jeho audiovizuálne inštalácie prepájajú oblasti a nástroje umenia, technológií a vedy. Tvorí videoperformancie a interaktívne inštalácie, intermediálne a dokumentárne projekty, ale aj hudobné a zvukové kompozície. Je spoluzakladateľom umeleckej organizáciám yo-yo, iniciátorom projektu RurArtMapa, členom kolektívu galéria Školská 28 v Prahe. Posobí ako pedagóg v Centre audiovizuálnych štúdií FAMU a na Prague College. Často sa v tvorbe priamo aj nepriamo dotýka ekologických tém a aplikovaním technologických prístupov vo vzťahu k prírode reflektuje rôzne vrstvy komplexnej environmentálnej problematiky.