\Sprievodný program

o.z. Banská St a nica Contemporary (SK)

ČO určuje naše prežívanie? Jeho kvalitu a intenzitu? Prežiť v prírode znamená niečo iné ako prežívať v útrobách prenajatého bytu či vlastného tela.

Nedeľné doobedné kofeinovo-kulinárske stretnutie pred blížiacou sa zimou, ktorú treba najmä (pre)žiť pozývajú do priestoru Parter BSC Zuzana a Svätopluk.

Začiatok v nedeľu o 10:00.

BEZ JAZYKOVEJ BARIÉRY