\Inštalácia

Samuel Chovanec (SK)

Dielo Samuela Chovanca je v priestore Start Up Galérie Jozefa Kollára inštalované od augusta 2022. Okrem toho, že je prístupné verejnosti kedykoľvek počas otváracích hodín galérie, raz týždenne sa mení na virtuálnu performance zvieracieho aktéra – leňochoda, ktorý sa potrebuje vykakať.

Leňochod trávi veľkú časť svojho života v korunách stromov. Pohybuje sa pomaly, šetrí energiu, veľa spí. V ľuďoch tým vyvoláva dojem pasivity a nešikovnosti. Naše vnímanie jeho životného štýlu sa však mení v momente, keď si uvedomíme ďalšie súvislosti jeho existencie, najmä rôznorodosť a množstvo druhov, ktoré priamo závisia na leňochodových biologických procesoch. Spomalenie a medzidruhová interdependencia ako stratégia prežitia – javy, ktorých nedostatok v ostatných rokoch často riešime z pohľadu budúcnosti ľudstva – tu odrazu nachádzame pevne zakódované v evolučnej stratégii zdanlivo nekompetentne pôsobiaceho mimo-ľudského aktéra.

Viac info o inštalácii.

Samuel Chovanec vyštudoval divadelnú réžiu. Jeho hry “byť mnou byť vami” a HUMANS OF LATE CAPITALISM získali ocenenia na súťaži Nová dráma v rokoch 2016 a 2017. Okrem Slovenska istý čas pôsobil v Litve, kde na študijnom pobyte inscenoval hru Michala Walczaka Pieskovisko s medzinárodným obsadením. Od roku 2020 sa venuje najmä vizuálnemu umeniu, a skúmaniu performatívneho potenciálu mimo-ľudských aktérov. Výsledkom tohto záujmu boli doposiaľ práce napríklad pre Slovenskú národnú galériu. Pôsobí ako doktorand na VŠVU v programe Digitálne umenia, zároveň je aktuálne hosťujúcim výskumníkom na Metropolia University – Helsinki XR Center. 

Samuel Chovanec: Leňochod má celkom vážny dôvod sa vykakať. 2022. Inštalácia, performance. Uvádzané v spolupráci s Galériou Jozefa Kollára. Trvanie: cca 15 min. Majetok autora.

srsť –> interdependencia –> strom –> hmyz –> Larghissimo

Foto: Marek Jančúch