\Sprievodný program\Performance\Výstava

Viktor Fuček (SK)

Viktor Fuček je terrapeut, urbánny šaman a performer, ktorý používa rituál v hľadaní vedomia prostredia. Na tento účel vytvára obrazy, inštalácie a performancie, v ktorých posúva hranice toho, čo sa zvyčajne vníma ako zdieľaný priestor, a ukazuje, ako môžu experimentálne postupy pomôcť nájsť nové stratégie na riešenie problémov súčasnej spoločnosti. Študoval výtvarné umenie na Akadémii výtvarných umění v Prahe, Australian National University v Canberre, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Die Angewandte vo Viedni a architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 2022 úspešne absolvoval doktorandskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici s dizertačným výskumom Architektúra vnútorných vzťahov zameraným na tranzitné zóny performancie a architektúry. 

V rámci sprievodného programu JAMA 77 prebehne iniciačná performancia k jeho novému výstavnému projektu In Dividuum v Galérii Jula Bindera. V ňom návštevníkom predstaví vzájomný dialóg s ne-humánnymi v hľadaní ich vedomia. Vzťahová epistemológia, ktorú tieto entity reprezentujú, je založená na sebaidentifikácii vychádzajúcej skôr zo vzťahov s ostatnými, než na nejakých charakteristických znakoch “ja”. Vzájomný neverbálny dialóg bude snahou poodhaliť ich bytie, čo sa uskutoční za znovaobjavovania animistického prístupu ku svetu. Nový animizmus otvára možnosti týkajúce sa zjemňovania voči svetu, vzájomnej empatie a uzdravovania, pretože svet nevidí ako dualistický, hierarchický vzťah medzi človekom a inými ne-duševnými bytosťami a objektmi, ale ako vzťahovú sieť rôzne animovaných, entuziastických a agitovaných bytostí. Ako píše Graham Harvey: „Svet je plný osôb, z ktorých len niektoré sú ľudské, a tento život sa vždy žije vo vzťahu s druhými. Animizmus sa prežíva rôznymi spôsobmi, ktoré spočívajú v tom, že sa učíme správať úctivo (opatrne a konštruktívne) voči a medzi inými osobami.”

 

Viktor Fuček: In Dividuum – otvorenie výstavy a performancia
Piatok 13. 10. 2023 o 17:00
Galéria Jula Bindera, Nám. sv. Trojice 21/17
Kurátorka: Lucia G. Stach
Výstava potrvá mesiac.
Vznik diela formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

BEZ JAZYKOVEJ BARIÉRY

Foto: Marek Jančúch