Martin Burlas (SK)

Martin Burlas je slovenský hudobník a skladateľ. Študoval kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1986 založil súbory Maťkovia a Sleepy Motion. Hral tiež  v súboroch súčasnej hudby VENI a VAPORI del CUORE. Jeho záujem o rôzne oblasti súčasnej hudby sa ukazuje naprieč jeho tvorbou. Napísal dve opery, niekoľko symfonických skladieb a mnoho komorných diel. Žije v Bratislave.