\Spíker

Michal Murin (SK)

Intermediálny umelec a pedagóg. Od 80. rokov sa venuje experimentálnej a súčasnej hudbe, v rokoch 1984 – 1989 pravidelne korešpondenčne komunikoval s Karlheinzom Stockhausenom. Od polovice osemdesiatych rokov vytvára grafické partitúry, akustické performancie a konceptuálno-hudobné projekty. Od roku 1987 spolupracoval s Milanom Adamčiakom na množstve projektov, je zakladajúci člen súboru Transmusic Comp. a obaja spolu s Petrom Machajdíkom založili Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu – SNEH. Aktívne pôsobil v pohybovom, nonverbálnom, experimentálnom divadelnom súbore Balvan. Organizoval festivaly, venuje sa publicistickým a kurátorským projektom napr v DIG Gallery a v Kunsthalle v Košiciach. Pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, od roku 2019 je profesor. Venuje sa mapovaniu Adamčiakovej tvorby, spolupodieľal sa na príprave retrospektívy Adamčiaka v SNG v roku 2017.