\Umelec

Petra Fornayová & Peter Machajdík (SK)

Tanečníčka a choreografka Petra Fornayová a skladateľ Peter Machajdík sa na JAMA opäť stretnú v spoločnej performance. V minulosti spolu vytvorili projekt Diamondance – Hommage á 2M, otvorenú hru / happening odohrávajúci sa “na” grafickej partitúre Milana Adamčiaka pretvorenej do podoby koberca, ktorý pre túto príležitosť vytvoril výtvarník Michal Moravčík. Tentoraz pripravili performance pre 1 priestor a 2 partitúry M.A.. Každý z účinkujúcich interpretuje jednu Adamčiakovu partitúru podľa ich vlastného výberu, navzájom však o svojom výbere nevedia. Presne tak, ako v ústiach riek do morí netušíme, kde je more a kde je rieka. Vzniká Brakická situácia.