\Spíker

Richard Kitta (SK)

Umelec, pedagóg, kultúrny aktivista. Venuje sa výstavným a kurátorským projektom v súčasnom umení. Stojí za umeleckými projektami DIG gallery, MAO alebo Kotolňa, ktoré sú zamerané na prezentáciu súčasného umenia a ktoré sa stali súčasťou kultúrnej zóny na východe Slovenska. Aktivity DIG gallery s rakúskym partnerom Ars Electronica napomohli mestu Košice k zisku titulu – UNESCO / Creative City od Media arts (2017). Od roku 2009 vedie kreatívne vydavateľstvo Dive Buki, ktoré sa orientuje najmä na vizuálnu kultúru a koedukáciu v umení. Pôsobí ako pedagóg v Ateliéri nových médií na Fakulte umení TU v Košiciach.