\Performance\Prednáška\Inštalácia

Boris Vaitovič (SK)

Vizuálny a mediálny umelec Boris Vaitovič pracuje v posledných rokoch najmä na ekologicky orientovaných projektoch s využívaním reziduálnych energií a autorských hardvérových riešení. “Pre mediálne projekty po celom svete je charakteristické, že pre vytvorenie vizuálneho zážitku vynakladajú nemalé technické a energetické náklady. Je to kultúrny fenomén, ktorý sme ochotní akceptovať za dar okamihu, mentálneho a estetického zážitku, ktorý nás mení, obohacuje a snáď privádza k zamysleniu nad stránkami reality, ktoré sú často mimo náš motivačný horizont. Táto možnosť sprítomniť niečo neviditeľné, prchavé či pominuteľné ma sprevádza pri každom výtvarnom pokuse. (…) Vo svojich ostatných prácach som však začal hľadať riešenia, ktoré by nestratili nič zo svojej mediálnej príťažlivosti, ale zároveň by zapadli do koncepcie ekologicky motivovaných projektov,” píše o zmene svojho pohľadu na prostriedky mediálneho umenia Boris Vaitovič. “Diela autorov ako Olafur Elliason, Guy van Belle, skupiny belgických výtvarníkov Okno a mnohých ďalších dnes presúvajú tieto marginálne oblasti do centra výtvarného diania. V intenciách príbuzných ideových východísk som sa rozhodol realizovať projekt s využitím takmer každodenných reziduálnych energií, ktoré bez zamyslenia nechávame miznúť v zdanlivo funkčnom svete okolo nás.”

Tému reziduálnych energií Boris Vaitovič spracováva vo svojich projektoch od roku 2020. Na JAMA 77 otvorí krátkou performance niekoľkotýždňovú interaktívnu inštaláciu Taste the waste, ktorá je pokračovaním jeho záujmu v tejto problematike. Odprezentuje aj prednášku s podnadpisom O kultúre a fyzike prebytku. V nej zosumarizuje jeho zistenia z výskumu v téme energií, ktoré nám napriek aktuálne budúcnosť formujúcim témam klimatickej a energetickej krízy unikajú s naším vedomím a súhlasom nielen na malej (osobnej a umeleckej) škále, ale aj na tej veľkej (priemyselnej).

JAZYK: SLOVENČINA