\Performance\Dielňa

Eva Priečková (SK)

Eva Priečková je (ne)závislá pohybová umelkyňa pôsobiaca na Slovensku, Česku a  v Chorvátsku. Vo svojom výskume vyvracia koncept tanečnej virtuozity a dokonale ovládaného a vycvičeného tela. Zameriava sa na fenomén pohybu v každodennom živote a jeho rozvoj v komunite. Jej východiskom je koncept zdieľaného zážitku, vtelenej skúsenosti a tvorivého pozorovaného flow. Ako performerka a choreografka sa zaujíma o interdisciplinárne a experimentálne prístupy, komunitné projekty a situácie mimo tanečného baletizolu. Aktuálne pôsobí ako doktorandka na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.

Za dôležité považuje najmä spolupráce s umelcami/kyňami a teoretikmi/tyčkami naprieč disciplínami. Spolupracovala a spolupracuje napr. so: Zuzanou Žabkovou, Saghar Hosseinpour, Fergusom Johnsonom, Katarínou Poliačikovou, Jonášom Gruskom, Jánom Solčánim, Jakubom Juhásm, Andrášom Cséfalvayom, Zoltánom Czakóm, Silviou Svitekovou, Majou Štefančíkovou Petrom Šavelom, Yurim Korecom, Tomášom Procházkom, kolektívom mimoOs, kolektívom Apart, kolektívom Falošný pohyb a inými.

Na JAMA 77 vedie jeden z workshopov v rámci Dielní 77. Študentstvo sa naň môže prihlásiť tu.

Okrem toho vás pozýva zúčastniť sa jej autorskej performance Falošný pohyb – Chôdza vzad. Píše o nej: “Keď moja mama trpela neznesiteľnou bolesťou kolena pri zostupe z Kľaku, navrhla, že bude kráčať opačne. Ako rak. Ja som ju držala za ruky a videla som potenciálne prekážky. Ona postupne zdolávala strmák smerom dole. Bolo to viac než hodinové spoločné úsilie vysporiadania sa s diskomfortom a bolesťou. 

Kráčať opačne. Chrbtom k. Vidieť priestor, ktorý opúšťam. Vnímať priestor, do ktorého vstupujem. Podržať si vzájomne chrbát. Okúsiť vytŕčajúce korene na ceste a dať znamenie skupine. Našliapnuť najskôr na špičku, potom na pätu. Spomaliť tempo. Zbystriť zmysly. 

Chôdza vzad môže slúžiť na vysporiadanie sa s bolesťou či smútkom. Môže to byť meditácia v chôdzi, kedy sa snažím spomaliť, spozornieť a predísť pádu. Môže to byť odkaz na postmoderné tendencie v pohybovom umení, kde akákoľvek chôdza bola vnímaná ako tanec. Môže to byť snaha o prepojenie s neurovedami a vytváraním nových nervových synapsií, keď trochu posmelíme mozog k novej (nepoznanej alebo menej poznanej) činnosti. Môže to byť kolektívne hľadanie stability a opory. 

Počas JAMA 77 vás pozývam na spoločnú prechádzku smerom vzad a chrbtom vpred, ktorá bude súčasťou tradičného pochodu v okolí Banskej Belej. V jednom momente skúsime spoločne obrátiť čelo a dôjsť do cieľa pospiatku. 

Prechádzka vzad bude trvať približne pol hodinu. Odporúčam pohodlné športové oblečenie a pevnú obuv.“

JAZYK – DIELŇA: SLOVENČINA
JAZYK – PERFORMANCE: SLOVENČINA / ANGLIČTINA

Foto: Natália Zajačiková