\Spíker

Ján Šimko (SK)

Divadelný teoretik, pedagóg a režisér. Vyštudoval psychológiu, estetiku a divadelnú vedu v Prahe a v Bratislave. Spoluzakladal divadlo M.U.T. v Prahe a bratislavskú platformu Tucet orientovanú na autorské divadlo. Pôsobil ako umelecký šéf Štúdia 12, je členom dramaturgickej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, dramaturgom v Slovenskom rozhlase a pôsobí ako pedagóg na VŠMU. Je autorom mnohých divadelných, rozhlasových a televíznych scenárov. Vo svojich textoch rozvíja postupy dokumentárneho divadla a práce s orálnymi históriami a autentickými výpoveďami. V teoretických prácach sa venuje súčasnému divadlu, dráme a performance.