\Spíker

Magda Stanová (SK/CZ)

Nie je problém vytvoriť niečo, čo bude vyzerať ako umenie; stačí napodobniť už existujúci žáner a štýl. Problematické je vytvoriť niečo, čo v ľuďoch spustí umelecký zážitok. Zážitky vyvolané umením majú so zážitkami vyvolanými kúzelníckymi trikmi, klebetami, objavmi a vtipmi spoločné to, že sa z veľkej časti zakladajú na dostatočnej miere novosti. Tvorcovia spúšťačov týchto typov zážitkov preto čelia spoločnému problému: účinnosť ich metód pre vytváranie spúšťačov sa pri opakovaní stráca. Interdisciplinárna umelkyňa Magda Stanová sa vo svojej analýze dostáva blízko podstate toho, ako umenie vzniká a ako ho konzumujeme. Aké robíme umelecké rozhodnutia? Čo nás láka ako divákov a čo ako tvorcov? Nakoľko cítime tlak opakovane znova sami seba vynachádzať? A prečo vlastne JAMA 76 prebehne tak, ako prebehne?

Foto: Marek Jančúch

 

Magda Stanová sa zameriava na analýzu tvorivého procesu a vnímania umenia, teóriu fotografie, a taktiež na urbanizmus a kartografiu najmä z pohľadu chodcov. Výstupmi z jej umeleckého výskumu sú vizuálne eseje a prednáškové predstavenia. Je autorka dvoch kníh – W ceniu fotografiu (2008) a Algoritmy v umení (2015) – a spoluautorka publikácie The Pedestrian’s Venice (2017). Vyštudovala fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, nové žánre na San Francisco Art Institute a umelecký doktorát na Akadémii výtvarných umení v Prahe. // www.magdastanova.sk

Magda Stanová: Algoritmy v umení. Prednáškové predstavenie. Trvanie: cca 45 min.

výber –> umelecký zážitok –> novosť –> Havran

Foto: Marek Jančúch