\Koncert\Dielňa

Winfried Ritsch (AT)

Robotický klavír zo série Rhea, zvuková doska so spätnou väzbou, mikrofón a počítač, tvoria zvukový a priestorový objekt, ktorý je základom pre skladbu Winfrieda Ritscha Mono Metal PianoSpace. Tá bola na JAMA 76 v Dome kultúry Banská Belá uvedená vo svetovej premiére. Zvuková kovová doska sa rozvibrováva alikvotnými tónmi a tvorí systém spätnej väzby s automatickým klavírom. Prostredníctvom zložených, meniacich sa filtrov, stúpajúcich a klesajúcich zvukov sa generujú frekvencie a prepisujú sa do klavírnych tónov. To následne spôsobuje rezonovanie zvukovej dosky. Skladba sa vždy prispôsobuje konkrétnemu priestoru.

Súčasťou Ritschovho koncertu v Banskej Belej bola aj slovenská premiéra skladby Petera Ablingera Music’s Over. Tá je súčasťou štúdií pre mechanický klavír Quadraturen, ktorými sa Ablinger zaoberá od roku 1996. Na rozdiel od doposiaľ dokončených Kvadratúr I, II, IV a V, Kvadratúry III sú otvorené dielo alebo dokonca séria v sérii. Každý jednotlivý diel sa zaoberá reprodukciou konkrétnych zvukov – environmentálnych alebo zvukov jazyka – prostredníctvom počítačom kontrolovaného klavíra. Ablinger na túto tému hovorí: „Skutočná zvuková reprodukcia jazyka klavírom nie je možná. A predsa, je to ako s trojrozmernými obrázkami, na ktoré sa treba pozorne zahľadieť, aby ste v nich rozpoznali konkrétny objekt. Tak je to aj s klavírom v tomto cykle: buď počujete klavírnu ozdobu, trilky – alebo zrazu rozumiete vete! Klavír rozpráva!“ Dielo vzniklo v spolupráci s Winfriedom Ritschom, Thomasom Musilom a Christianom Schweizerom.

Foto: Marek Jančúch

~

Svet DIY elektroniky je pre novomediálnych umelcov jedným zo základných pracovných prostredí. Možnosť navrhovať a konštruovať vlastné nástroje otvára nové možnosti, pokiaľ sa tvorcovia tieto technológie naučia využívať. Na jednej z Dielní 76 strávila skupina študentov rôznych umeleckých škôl jeden deň s rakúskym skladateľom a novomediánym „šamanom“ z IEM Graz Winfriedom Ritschom, kde vytvárali drobné custom-made elektronické nástroje, tzv. DYIFeedbackers. Tieto gadgety demonštrujú základné princípy elektroakustiky, sú napájané solárnou energiou a vzhľadom a ich malé rozmery a mimoriadne lacnú cenu materiálu je možné konštruovať z nich roje, ktoré môžu vo verejnom priestore fungovať ako autonómne zvukové inštalácie.

Pojem Nebenwelt z názvu workshopu Ritsch preberá z nedokončeného voľného pokračovania románu Muž z vysokého zámku Philipa K. Dicka, v ktorom v alternatívnej minulosti sveta v druhej svetovej vojne zvíťazili mocnosti Osi. Nebenwelt (nemecký výraz pre „vedľajší / iný svet“) sa tu objavuje ako paralelný vesmír, v ktorom vojnu vyhrali Spojenci.

Winfried Ritsch je profesor počítačovej hudby na Inštitúte pre elektronickú hudbu a akustiku (IEM) na Kunstuniversität Graz, kde vedie „Klangatelier Algorythmics“. Okrem svojich kompozícií a veľkých mediálnych umeleckých inštalácií navrhol rôzne umelecké koncepty, inicioval laboratória media artu a umelecké iniciatívy FOND, TONTO, mur.at.. Ritsch koncertuje so svojimi experimentálnymi počítačovými hudobnými a mediálnymi umeleckými predstaveniami a inštaláciami, najmä s robotickými súbormi, ako je Ensemble Mècanique. Pre svoje umelecké aktivity v oblasti rozhlasového umenia, zvukového umenia a realizácie telematických umeleckých projektov vyvíja robotické hudobné nástroje, kybernetické modely pre generatívnu a interaktívnu hudbu a akustiku. Tieto projekty vyvíja s otvoreným zdrojovým kódom a prevádzkuje svoje vlastné net-culture servery.

Peter Ablinger študoval grafiku a kompozíciu. Od roku 1982 žije v Berlíne, kde inicioval a dirigoval početné festivaly a koncerty. V roku 1988 založil súbor Zwischentöne. V roku 1993 bol hosťujúcim profesorom na Kunstuniversität Graz. Bol hosťujúcim dirigentom v Klangforum Wien a iných ansámbloch. Od roku 1990 Ablinger pracuje ako hudobník na voľnej nohe.

Winfried Ritsch – Mono Metal PianoSpace. 2022. Pre robotický klavír, kovovú dosku a elektroniku, zo série „metal spaces“. Svetová premiéra. 25’

Peter Ablinger – Music’s Over. 2007 / 2012 / 2018. Pre počítačom kontrolovaný klavír. Slovenská premiéra. 14’44’’

klavír –>  mono –> metal  –> Fourier –> deklarácia

 

Winfried Ritsch, Aneta Bocková, Alan Bujdák, Anna Ďurišíková, Klára Kusá, Celestína Minichová, Kristína Roxerová, Tomáš Urík, Natália Zajačiková: How to build a Nebenwelt. 2022. Zvuková inštalácia a výstup zo študentskej dielne na JAMA – 76. ročníku Milana Adamčiaka. Vytvorené pre JAMA.

zvuk –> zhluk –> slnko –> feedback –> Philip K. Dick

Foto: Marek Jančúch