\Výstava

Otvorený ateliér maľby (SK)

Projekt skupinovej výstavy má ambíciu prezentovať aktuálny tvorivý  potenciál vybraných študentov a absolventov Otvoreného ateliéru maľby z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Spoločný  prienik tvorby zúčastnených autorov je v rovine  slobodnej reflexie priestoru  a krajiny. Každý maliar  individuálne zobrazuje, vytvára a tematizuje špecifický obraz priestoru/figurácie. 

Východiskom pre vznik obrazu je buď priamy vnem alebo jeho modulácia – práca s fotografickou predlohou a následným posunom, procesom digitalizácie obrazového materiálu, z čoho vyplýva škála rôznych prístupov k vytváraniu mimetického charakteru obrazu, od realistického obrazového zázemia cez fikciu, spomienka či víziu. 

Jednotlivé maliarske koncepcie tak tvoria otvorený rozsah prístupov od autentického – intímneho chápania obrazu, cez obraz analyzujúci výskum vlastného média až po sociálno-kritický výraz maľby. 

Vo veľkej miere je hľadanie pôvodu obrazového motívu cielene podmienené či sprevádzané materiálovým výskumom, kedy je hmotný základ a farba nositeľom hľadania významu vo  vzťahu ku zobrazenému.  

Touto škálou rôznych technických  a formálnych možností dochádza v jednotlivých realizačných  fázach mnohokrát k experimentálnym stretom, k objavovaniu a pripomínaniu otázok a dôvodov  pre hľadanie zmyslu maľby a statusu karobrazu. 

Výstava pozostáva z malieb rôznych formátov a priestorových objektov.

Otvorený ateliér maľby. Kolektívna výstava. Uvádzané v spolupráci s Hájovňa KTC. Trvanie: 1. 10. – 10. 11.2022.

Vystavujúci umelci: 

Dávid Bátora, Peter Decheť, Michal Fízik, Alžbeta Hrnčiarová. Karolína Kacvinská, Rastislav Podoba, Viktória Pukasová, Miroslav Sandanus, Eliška Šandorová, Natália Šimonová, Adela Škorcová, Dominika Škorváneková, Lívia Vereščáková, Dušana Vrbovská

Koncepcia a kurátorský text: Rastislav Podoba

krajina -> priestor -> spomienka -> vízia

Foto: Lukáš Rohárik